หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 259 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 243
0290

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า KOMATSU FB09RC-12 95208
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 0.9 ตัน เสาสูง 3 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 263
0291

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBR9-50S-300 121901894
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 0.9 ตัน เสาสูง 3 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 206
0292

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBR9-60-300 121AB0753
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 0.9 ตัน เสาสูง 3 เมตร พร้อมตู้ชาร์จ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 297
0293

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBR9-75B-300PTSFZ 121AD5927
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 0.9 ตัน เสาสูง 3 เมตร ชุดแผงงาพิเศษ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 214
0294

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRA9-60-350CS 121AB0428
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 0.9 ตัน เสาสูง 3.5 เมตร พร้อมตู้ชาร์จ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 288
0295

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRM9-75-300 121AD0869
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 0.9 ตัน เสาสูง 3 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 175
0296

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRMA9-75-300PFL 121AE0742
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 0.9 ตัน เสาสูง 3 เมตร FULL FREE
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 201
0297

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRM10-H75-300RP 121AE4315
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1 ตัน เสาสูง 3 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 238
0298

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า SHINKO 5FBR10-V300 250543
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1 ตัน เสาสูง 3 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 497
0299

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า UNICARRIERS FRB10-8A 7F400174
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1 ตัน เสาสูง 3 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 176
0300

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า UNICARRIERS FRB13-8A 7F600755
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 3 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 197
0301

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า UNICARRIERS FRHB13-8CA 7F300390
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 4 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 182
0302

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า UNICARRIERS FRHB13-8CA 7F300372
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 4 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 189
0303

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRM13-H75B-350CS 121AE4418
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 3.5 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 191
0304

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRM13-H75B-350CS 121AE4401
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 3.5 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 182
0305

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRM13-75-350CS 121AE1518
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 3.5 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 280
0306

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRA13-50S-400 121921930
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 4 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 188
0307

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า KOMATSU FB13RC-12 87053
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 3 เมตร พร้อมตู้ชาร์จ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 234
0308

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า TCM FRB13A4 9520436
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 3 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 266
0309

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยกแบบไฟฟ้า NICHIYU FBRM14-75-370 131AH6813
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.4 ตัน เสาสูง 3.7 เมตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567