เจ้าหน้าที่สโตร์

ายเอียดของงาน

 • จัดทำใบเบิก,เปิดPR และบันทึกข้อมูลในระบบ
 • จัดทำใบแจ้งรับ-จ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ
 • ตรวจนับสินค้าใน STORE
 • อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย  อายุ 24-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ / จัดรียงสินค้า

รายละเอียดงาน
 • ขับรถโฟคลิฟท์ขนย้ายสินค้านำเข้า-ออกจากตู้สินค้า ตู้คอนเทรนเนอร์
 • ขับรถโฟคลิฟท์จัดเรียงสินค้า   
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 25- 45 ปี  
 • สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้ (มีใบCertificate ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 6 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
 
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

 

พนักงานขับเครน

รายละเอียดงาน
 
 • ดำเนินการขับเครนและปฎิบัติงานสนับสนุนการใช้งานเครนพร้อมส่งใบปฎิบัติงาน
 • ดูแลบำรุงรักษารถเครนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 30 - 50 ปี  
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถเครน 3 ปี ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
 
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

พนักงานขับรถเทรลเลอร์

รายละเอียดงาน
 • ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบรถขนส่งให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน
 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 25 - 45 ปี  
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถหัวลาก 3 ปี ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 3 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานประมูล
 • รับผิดชอบงานในการประสานงานในแผนกให้บรรลุเป้าหมายของแผนก
 • สามารถวิเคราะห์และรายงานผลการทำงานยอดขายเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้
 • ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงานประมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและนอกองค์กรได้และสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนด ISO ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

2.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าประเทศญี่ปุ่นในการส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์และรายงานผลการทำงานยอดขายเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้
 • ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงานประมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและนอกองค์กรได้และสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนด ISO ได้
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

3.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ต่างประเทศ(ภาษาจีน) 1 อัตรา

 • ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ในการหาสินค้าเพื่อเข้าประมูลกับบริษัท
 • ร่วมจัดงานประมูลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
 • สามารถวิเคราะยอดขายเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและนอกองค์กรได้และสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนด ISO ได้
 • สามารถใช้ภาษาจีนได้ดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ ได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่     
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
 

 


Programmer

รายละเอียดงาน

- ดูแลติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ทดสอบระบบการทำงานของเว็บไซต์
- พัฒนาทดสอบโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ภาษาและฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา 
PHP 5.4, jQuery 2+, Angular Js, Socket io, Nodejs, Expressjs, Css 3, HTML, MySQL, Laravel Framework4.2
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย - หญิง อายุ 24-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือ     สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

ายเอียดของงาน

- ซ่อมบำรุงตามแผนงานที่รับมอบหมาย

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามคู่มือที่กำหนด
 
- เขียนใบรายงานซ่อม เอกสารประกอบงานซ่อมให้ครบถ้วน
 
- ดูแลรักษารถใช้งานและเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย  อายุ 24-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขา ไฟฟ้า ,ซ่อมบำรุง,สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ 2ปี ขึ้นไป
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
 

ช่าง/ผู้ช่วยช่าง รับสมัครจำนวนมาก

รายละเอียดของงาน

1.ช่างยนต์เครื่องจักรกลหนัก
  - ตรวจเช็ค ซ่อมรถและเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  - ควบคุมเรื่องคุณภาพในการซ่อมประกอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ่อมประกอบ
 
2.เจ้าหน้าที่ประสานงานสินค้า (ลอกลาย)
  - ตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้ามาในโรงงานทั้งในและนอกประเทศ
  - ลอกหมายเลขตัวรถและเครื่องยนต์เพื่อยืนยันในการจดทะเบียน
 
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA)
  - ตรวจสภาพสินค้าที่เข้ามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ
  - ตรวจสภาพสินค้าก่อนซ่อมและหลังซ่อม
 
4.ช่างไฟฟ้ารถยนต์
- ซ่อม / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้
 
5.ช่างถ่ายรูปเครื่องจักร
- ตรวจสอบสภาพสินค้าที่ประกอบหรือซ่อมเสร็จทั้งก่อนและหลังซ่อม
- ถ่ายรูปสินค้าเพื่อลงเวปไซต์ของบริษัท
 
6.ช่างสี
- ล้างรถและทำสีรถที่ลูกค้าสั่งซ่อม
- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ  จำนวนมาก
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
   2.วุฒิ ประถมศึกษา-ปวส.สาขาเทคนิคยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   3.มีประสบการณ์ 0- 2 ปี ขึ้นไป
   4.มีความตั้งใจในการทำงาน และสามารถทำงานภายในสภาวะความกดดันได้
    กรุณาระบุตำแหน่งงานที่สมัคร
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

ายเอียดของงาน
- ประสานงานติดต่อลูกค้า ผู้ส่งสินค้ารายใหม่ แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งสินค้าเข้าประมูล
- สรรหาผู้ส่งสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
- ประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย/หญิง 
  2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
 

เจ้าหน้าที่บัญชี

ายเอียดของงาน

- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ต้นทุน-สินทรัพย์ และกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้รายตัว 
  ,ค้างจ่าย,จ่ายล่วงหน้าและบัญชีคุมได้
- มีประสบการณ์ในการทำรายงาน ภงด.3 ,ภงด.30,ภงด.54,ภงด.53 และส่ง
   รายงานให้สรรพากร
- จัดทำรายงานบัญชีรายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปีส่งผู้บริหาร
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย/หญิง 
  2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขา บัญชี
  3.มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504