หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #261 / F230 ประมูลวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า18,20-23 พฤษภาคม 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน18,20-25 พฤษภาคม 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 679 รายการ( 20-05-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0352 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0353-0656 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 679 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 150
0001

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด IHI SWP15 58624-00158
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถทำความสะอาดแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 148
0002

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า KIORITZ RM80J BY98B00003
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 147
0003

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า SATO SRM820VH 40451
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 133
0004

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า KIORITZ RM85B2 BT96F00553
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 137
0005

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า KIORITZ RM95 HJZBB00088
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 151
0006

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า MARUYAMA MGA228 0970394
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 126
0007

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า BARONESS *** 77524-00006
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ไม่มีอุปกรณ์ตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 142
0008

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า BARONESS LM185AW 11870
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 98
0009

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า BARONESS LM315G 77524-00003
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 71
0010

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า BARONESS LM315G 77524-00004
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 141
0011

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า BARONESS LM315GA LM315GA-11418
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 128
0012

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า RANSOMES T-PLEX185D ST00418
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 168
0013

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถตัดหญ้า REELMASTER 335-D 03601-10234
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถตัดหญ้านั่งขับแบบนั่งขับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 120
0014

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถตัดหญ้า JACOBSEN LF3810 677692368
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้านั่งขับแบบนั่งขับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 130
0015

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถตัดหญ้า JACOBSEN LF3810 678281966
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถตัดหญ้านั่งขับแบบนั่งขับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 119
0016

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถตัดหญ้า JACOBSEN LF3810 678282309
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถตัดหญ้านั่งขับแบบนั่งขับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 243
0016A

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถบรรทุกตีนตะขาบ KUBOTA RG-30 10447
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถบรรทุกตีนตะขาบแบบนั่งขับ กระบะดั้มพ์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 209
0016B

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถบรรทุกตีนตะขาบ KUBOTA RG-30 10841
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถบรรทุกตีนตะขาบแบบนั่งขับ กระบะดั้มพ์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 191
0016C

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถบรรทุกตีนตะขาบ KUBOTA RG-30 10971
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถบรรทุกตีนตะขาบแบบนั่งขับ กระบะดั้มพ์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ไม่มีกุญแจมา
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 223
0016D

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถบรรทุกตีนตะขาบ YANMAR C30R 02087
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถบรรทุกตีนตะขาบแบบนั่งขับ กระบะดั้มพ์ เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567