หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #218 / F187 ประมูลวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า12-13 ตุลาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน12-17 ตุลาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,670 รายการ( 26-09-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 1,670 รายการ

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : RB1060
S/NO. 30801 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 19

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : JOHN DEERE
รุ่น : JD-550
S/NO. CC0550X311723 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 27

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB-1010
S/NO. 1296036 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 76

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : RB-500
S/NO. 00133 E/NO. C/NO.
เครื่องอัดฟาง จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1030
S/NO. 1242693 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 53

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 51019-00076 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 3 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 32

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KEIO
รุ่น : BZ602
S/NO. 840372 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 36

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : RA20S
S/NO. 500415 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 20

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : HF32
S/NO. 506686 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 21

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : C10R
S/NO. 00901 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 7

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : GC-522
S/NO. 7922783 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 16

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : GC-33
S/NO. 8672195 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 30

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : SC-900
S/NO. 65020-03602 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 23

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : SATO
รุ่น : SC-126DA
S/NO. 30265 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 26

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KAWASHIMA
รุ่น : EC620APV
S/NO. 930015 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 26

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : SANKE
รุ่น : SC-800D
S/NO. 476 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 19

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : NO MODEL
S/NO. 65020-03505 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 20

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : FC-2F
S/NO. 0037 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 26

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : SANWA
รุ่น : NO MODEL
S/NO. 65020-03603 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 16

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : SANKE
รุ่น : SC-401D
S/NO. 703176 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 19