หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #256 / F225 ประมูลวันที่ 14-16 ธันวาคม 2566
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า9,11,12,13 ธันวาคม 2566TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน9-16 ธันวาคม 2566TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 791 รายการ( 01-12-2023 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 791 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 55
0001

ONSITE

บางนา กม.35

ปั๊ม NO BRAND ***,YBM15AS,EY20B 55622-006(36,37,63),21780041,510037,EY20B2225162
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก ปั๊ม, รถเกี่ยวข้าวแบบเดินตาม รวม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 75
0002

ONSITE

บางนา กม.35

ปั๊ม NO BRAND ***,SH-4,NS60T-G,NS65C,NT70K, 65023-00463,65023-00447,65023-00430,65023-00462,43387,80379,
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 60
0003

ONSITE

บางนา กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65023-00438,65023-00437,65023-00436
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 39
0004

ONSITE

บางนา กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65023-00480,65023-00442,65023-00441
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 47
0005

ONSITE

บางนา กม.35

ปั๊ม NO BRAND PE50 003282,600304
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก ปั๊ม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 32
0006

บางนา กม.35

เกียร์รถบรรทุก NO BRAND *** 655-00137
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เกียร์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 46
0007

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ NO BRAND ZB400,***,CA460,2TNE68-U1C ***,41023-000(57-66)
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล, แทรคยาง รวม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 34
0008

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ KUBOTA D1503 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 42
0009

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ KUBOTA D662 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 42
0010

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ KUBOTA D722 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 48
0011

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ KUBOTA D722 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 31
0012

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ KUBOTA D722 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 48
0013

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ MITSUBISHI S3L ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 6
0014

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ MITSUBISHI S3L ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 8
0015

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ MITSUBISHI L3C ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 39
0016

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 4BD1 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 37
0017

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 4BD1 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 116
0018

ONSITE

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 4BD1 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 73
0019

ONSITE

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 4FE1 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 80
0020

บางนา กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 4JB1 ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566