หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก > หัวกระแทก 8 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 214
0194

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

หัวกระแทก HJB 680 HS10803
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

หัวกระแทก สลักโต 65 มม.ระหว่างหู 210 มม.ระหว่างสลัก 265 มม.
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 230
0195

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

หัวกระแทก NO BRAND ***,REC HSB-22 527A204,17B001003,59722-00139
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก หัวกระแทก 2 ตัว, เครื่องเชื่อม 7 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 220
0196

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

หัวกระแทก NO BRAND *** 75023-00114
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก หัวกระแทก สลักโต 50 มม.ระหว่างหู 160 มม.ระหว่างสลัก 290 มม.
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 247
0197

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

หัวกระแทก NO BRAND YB30,B51,***,HB5G 720563,77524-00025,5B023,HB5G-1712
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

หัวกระแทก 3 ตัว , รถเกี่ยวข้าวแบบเดินตาม 1 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 188
0198

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

หัวกระแทก SHIJIN 680 SJB4356
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

หัวกระแทก สลักโต 45 มม.ระหว่างหู 210 มม.ระหว่างสลัก 310 มม.
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 200
0199

สินค้าเขตปลอดอากร

หัวกระแทก THB B51 77524-00025
เลือก หัวกระแทก ยกเลิก นำไปรวมกับ LOT 0197
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 203
0200

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

หัวกระแทก NO BRAND E68 SB402024C0014
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก หัวกระแทก *ไม่เคยใช้งาน สลักโต 45 มม.ระหว่างหู 210 มม.ระหว่างสลัก 280 มม.
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 181
0201

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

หัวกระแทก TRHB TRHB1400S TRHB1400S5000
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก หัวกระแทก *ไม่เคยใช้งาน สลักโต 80 มม.ระหว่างหู 360 มม.ระหว่างสลัก 490 มม.
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567