ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F195 ประมูลวันที่ 16-19 มิถุนายน 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า14-15 มิถุนายน 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน14-19 มิถุนายน 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,146 รายการ( 15-06-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0502 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 17 มิถุนายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0503-0940 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 18 มิถุนายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0941-1167 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 19 มิถุนายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1168-1377 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,146 รายการ

ONSITE
 • LOT # 0018 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : HINO
รุ่น : ***
S/NO. 33121-2601 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 686

ONSITE
 • LOT # 0019 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : ***
S/NO. T0377701,T106124 E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 604

ONSITE
 • LOT # 0020 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 59720-001(59-60) E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 524

ONSITE
 • LOT # 0021 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 59720-001(61-62) E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 476

ONSITE
 • LOT # 0022 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 59720-001(63-64) E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 439

ONSITE
 • LOT # 0023 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 59720-001(65-66) E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 432

ONSITE
 • LOT # 0024 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 59720-001(71-72) E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 408

ONSITE
 • LOT # 0025 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. M036S5A002,T160478,59720-00170 E/NO. C/NO.
เกียร์ 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 408

ONSITE
 • LOT # 0026 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : MI-300EH,TED-80RD,HPJ-340EQM,MW-15,SKY-480E,QP-T205SLT,
S/NO. 630622,19620,7635273,41020-00119,4135327,41020-00118, E/NO. C/NO.
ปั๊มน้ำ+ปั้มฉีดน้ำ 6 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 421

ONSITE
 • LOT # 0027 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : EBARA
รุ่น : 50CUS15I
S/NO. P16016734-1 E/NO. C/NO.
ปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 444

ONSITE
 • LOT # 0028 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BAND
รุ่น : ***
S/NO. 19721-00(99-106),1911454R,1912722,G012541 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 376

ONSITE
 • LOT # 0029 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : KAWASAKI
รุ่น : ***
S/NO. 67220-00085,67220-00117 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ตัว (นำไปประมูลต่อจาก LOT 0457)
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 334

ONSITE
 • LOT # 0030 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : KAWASAKI
รุ่น : K3V140
S/NO. 66520-000(88-89) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ตัว (นำไปประมูลต่อจาก LOT 0457)
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 247

ONSITE
 • LOT # 0031 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : KKK-171,M17
S/NO. 61118-00085,61119-00329,61119-00419 E/NO. C/NO.
ปั๊มโม่ปูน 3 ตัว (ย้ายไปประมูลต่อจาก LOT 0287)
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 339

ONSITE
 • LOT # 0032 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 10199,8909078,120201046,65020-082(44-49) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 9 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 357

ONSITE
 • LOT # 0033 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : 150CX3-655,***,KTY1005A5M18
S/NO. 124418701,59720-00185,2228,1899,59720-00136,011139580, E/NO. C/NO.
ปั๊ม 6 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 387

ONSITE
 • LOT # 0034 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 3668,400386,53463,65020-089(91-97) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 330

ONSITE
 • LOT # 0035 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 61121-0000(2-3),F15240,61119-00325 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 339

ONSITE
 • LOT # 0036 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 65020-0(8998-9000),65021-0000(2-8) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 332

ONSITE
 • LOT # 0037 ( ประมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 65020-08(192-196,332-338),T-0312257 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 272