ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F177 ประมูลวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า10-11 ธันวาคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน10-14 ธันวาคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,040 รายการ( 12-12-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0677 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 13 ธันวาคม 2562    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0678-1172 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2562    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1173-1524 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,040 รายการ

 • LOT # 0229 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : โรลม้วนสายลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 08219-00229 E/NO. C/NO.
โรลม้วนสายลม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 70

 • LOT # 0230 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : โรลม้วนสายลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 65019-01(399-402) E/NO. C/NO.
โรลม้วนสายลม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 93

 • LOT # 0231 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 4090071P,PH818408,YE166403,XG233275 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 228

 • LOT # 0232 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 4614,0099,65045007,DJ434099 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 57

 • LOT # 0233 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 48219-00342 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 158

 • LOT # 0234 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55619-00(306,307) E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 62

 • LOT # 0235 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 58519-00843,MF05970 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 85

 • LOT # 0236 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 6819091,R1505163,U208168 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 41

 • LOT # 0237 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 95047126,305250026,C0033143 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 37

 • LOT # 0238 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. V3082393,8B0077,2D0320,5AM,04QC00100136 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม 5 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 51

ตรวจสภาพแล้ว
 • LOT # 0239 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : DENYO
รุ่น : DIS-70
S/NO. 32119-00013 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม เครื่องยนต์ KUBOTA 3สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 68

 • LOT # 0240 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : SANCO
รุ่น : ***
S/NO. 41017-00714,WE282553,C0007834,1305011 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 93

ตรวจสภาพแล้ว
 • LOT # 0241 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : SULLAIR
รุ่น : 900H
S/NO. 28217-00032 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม เครื่องยนต์ CATERPILLAR 3306 6สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 190

ตรวจสภาพแล้ว
 • LOT # 0242 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : AIRMAN
รุ่น : PDS70S
S/NO. 70-5050525 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม เครื่องยนต์ YANMAR 3สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 138

 • LOT # 0243 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : FUJI
รุ่น : S1-1
S/NO. 801016 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 72

 • LOT # 0244 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : FUJI
รุ่น : SW-33
S/NO. 820804 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 108

 • LOT # 0245 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : FUJI
รุ่น : W-35
S/NO. 791004 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 99

 • LOT # 0246 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : 0.75P-9.5T 60HZ
S/NO. B266903 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 88

 • LOT # 0247 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : 1.5DU-8.5T 60HZ
S/NO. SC523077 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 72

 • LOT # 0248 ( ประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562 )
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : 7.5P-9.5VA6 60HZ
S/NO. KK162395 E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 127