หมวดสินค้า

ครั้งที่ #F166 ประมูลวันที่ 17-19 มกราคม 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า14-19 มกราคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน14-19 มกราคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,156 รายการ( 18-12-2018 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 1156 รายการ

KUBOTA - BINDER MACHINE - HE306A
S/NO. L500891 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 2

KUBOTA - BINDER MACHINE - HF52
S/NO. 506098 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

MITSUBISHI - BINDER MACHINE - KB253
S/NO. 30676 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 2

SATOH - BINDER MACHINE - BX310S
S/NO. 503762 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 3

YANMAR - BINDER MACHINE - YB101
S/NO. 814953 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 1

YANMAR - BINDER MACHINE - YB650
S/NO. 411955 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 7

ISEKI - BINDER MACHINE - RX310
S/NO. 514877 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

KUBOTA - BINDER MACHINE - HE305
S/NO. 536855 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

KUBOTA - BINDER MACHINE - RA30
S/NO. 504368 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 11

KUBOTA - BINDER MACHINE - 30AM
S/NO. 48218-00612 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

MITSUBISHI - BINDER MACHINE - MB300
S/NO. 23355 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 3

YANMAR - BINDER MACHINE - YB500
S/NO. 015786 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 1

YANMAR - BINDER MACHINE - YB350
S/NO. 411476 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 11

ISEKI - BINDER MACHINE - RL50
S/NO. 508883 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 5

KUBOTA - BINDER MACHINE - HE306A
S/NO. L501203 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 0

KUBOTA - BINDER MACHINE - HE30A
S/NO. 541733 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 8

HINOMOTO - BINDER MACHINE - UB-305
S/NO. 08202 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 0

MITSUBISHI - BINDER MACHINE - MB300
S/NO. 22305 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

YANMAR - BINDER MACHINE - YB30
S/NO. 816289 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 0

YANMAR - BINDER MACHINE - YB650
S/NO. 611689 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 3