ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F192 ประมูลวันที่ 17-20 มีนาคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า15-16 มีนาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน15-20 มีนาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,015 รายการ( 06-03-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0250 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 18 มีนาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0251-0586 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 19 มีนาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0587-0996 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0997-1199 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,015 รายการ

ONSITE
 • LOT # 0019 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 19720-01634,19720-01633 E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 304

ONSITE
 • LOT # 0020 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 19720-01637,19720-01636,19720-01635 E/NO. C/NO.
เกียร์ 3 ลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 306

 • LOT # 0021 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 63621-00006,63621-00005 E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 230

 • LOT # 0022 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 63621-00008,63621-00007 E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 230

 • LOT # 0023 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 63621-00010,63621-00009 E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 230

 • LOT # 0024 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 63621-00012,63621-00011 E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 231

ONSITE
 • LOT # 0025 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : HJ-8260-5,***
S/NO. J-27008,48220-01(129,153) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 276

ONSITE
 • LOT # 0026 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 002595,103648 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 264

 • LOT # 0027 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 002897,032410,768996,014010 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 242

 • LOT # 0028 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 800629,18302,77066 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 223

 • LOT # 0029 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 63667,87050088,022133 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 213

 • LOT # 0030 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 026380,08060 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 232

 • LOT # 0031 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 134936,57089,10571,817683 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 212

 • LOT # 0032 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 121402,180178,117543,13068 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 199

ONSITE
 • LOT # 0033 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 4950243,6362679,58520-00(906,907) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 196

ONSITE
 • LOT # 0034 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55619-00(513,516,520) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 188

 • LOT # 0035 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 002364,125334,08682,15988 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 165

ONSITE
 • LOT # 0036 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 60821-00006 E/NO. C/NO.
ปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 176

ONSITE
 • LOT # 0037 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E393
S/NO. *** E/NO. E393-199897 C/NO.
เครื่องยนต์ ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 176

ONSITE
 • LOT # 0038 ( ประมูลวันที่ 17 มีนาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : JOHN DEERE
รุ่น : 4045DT004
S/NO. *** E/NO. 4045DT004*T04045D426246 C/NO.
เครื่องยนต์สำหรับรถขุด
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 215