ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F206 ประมูลวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2565
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า14-16 พฤษภาคม 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน15-21 พฤษภาคม 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,412 รายการ( 16-05-2022 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001 - 0350 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0351 - 0725 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0726 - 0982 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0983 - 1217 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 21 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1218 - 1446 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,412 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 252
0001

ONSITE

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 55621-004(59-62,55-58,51-54),55621-00(398,400),142-6681
รูปภาพจริง
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 259
0002

กม.35

ปั๊ม NO BRAND ***,SSA50T,GN250-EM 5021643,110556,TO39194-32,603910,SSA50T-815561,GN250-354747,
เลือก ปั๊ม 6 ตัว ยกเลิก นำไปรวมกับ LOT 0421
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 311
0003

ONSITE

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 41722-00005,41722-00002
รูปภาพจริง
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 313
0004

ONSITE

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 41722-00007,41722-00006
รูปภาพจริง
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 57
0005

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09020,65020-09019
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 42
0006

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09022,65020-09021
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 48
0007

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09183,65020-09182
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 31
0008

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09185,65020-09184
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 41
0009

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09187,65020-09186
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 45
0010

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09189,65020-09188
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 38
0011

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09191,65020-09190
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 36
0012

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09193,65020-09192
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 44
0013

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09369,65020-09368,65020-09367,65020-09366
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 45
0014

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09373,65020-09372,65020-09371,65020-09370
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 41
0015

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09377,65020-09376,65020-09375,65020-09374
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 30
0016

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09398,65020-09397,65020-09379,65020-09378
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 32
0017

กม.35

ปั๊ม NO BRAND *** 65020-09399,65020-09194
เลือก ปั๊ม 1 กอง
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 46
0018

กม.35

เครื่องยนต์ NO BRAND E75-C2,GD321,GPA ***
เลือก เครื่องยนต์ 3 ตัว
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 175
0019

กม.35

เครื่องยนต์ NO BRAND NFAE8-EC,G10A,D700 ***
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ 2 ตัว เบนซิน 1 สูบ 1 ตัว ยกเลิก นำไปรวมกับ LOT 0026
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 193
0020

กม.35

เครื่องยนต์ YANMAR NF120-EP ***
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล ยกเลิก นำไปรวมกับ LOT 0022
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565