หมวดสินค้า

ครั้งที่ #F172 ประมูลวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า8-13 กรกฎาคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน8-13 กรกฎาคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 789 รายการ( 18-06-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 789 รายการ

NO BRAND - BREAKER - ***
S/NO. 44819-00077 E/NO. C/NO.
หัวกระแทก
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 6

NO BRAND - BREAKER - ***
S/NO. 1067V E/NO. C/NO.
หัวกระแทก
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 32

NO BRAND - BREAKER - ***
S/NO. CA300331 E/NO. C/NO.
หัวกระแทก
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 26

NO BRAND - BREAKER - ***
S/NO. 44819-00076 E/NO. C/NO.
หัวกระแทก
***EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 32

NO BRAND - BUCKET - ***
S/NO. 58419-00(121-125) E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ 5 ลูก
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 5

TOSHIHIRO - BUCKET - ST-70
S/NO. 70111 E/NO. C/NO.
บุ้งกี้
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 5

NO BRAND - BUCKET - ***
S/NO. 58419-00(116-120) E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ 5 ลูก
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 6

NO BRAND - BUCKET - ***
S/NO. 58419-00(111-115) E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ 5 ลูก
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

NO BRAND - BUCKET - ***
S/NO. 58419-00(106-110) E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ 5 ลูก
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

NO BRAND - BUCKET - ***
S/NO. 00519-00051 E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 6

NO BRAND - BUCKET - ***
S/NO. 58419-00(101-105) E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ 5 ลูก
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 5

NO BRAND - BUCKET - ***
S/NO. 55619-00702 E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 5

NO BRAND - BUCKET - ***
S/NO. 58419-00(126-130) E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ 5 ลูก
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

NO BRAND - CLAMP - ***
S/NO. 3073535 E/NO. C/NO.
ตัวหนีบสำหรับรถขุด
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 22

NO BRAND - CLAMP - ***
S/NO. 3083837 E/NO. C/NO.
ตัวหนีบ
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 26

NO BRAND - CLAMP - ***
S/NO. 44819-00078 E/NO. C/NO.
ตัวหนีบ
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 11

NO BRAND - CLAMP - ***
S/NO. F25RHS133 E/NO. C/NO.
ตัวหนีบสำหรับรถขุด
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 27

NPK - CRUSHER - R-12A
S/NO. GP0008 E/NO. C/NO.
ปากคีบ
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

NPK - CRUSHER - ***
S/NO. 51019-00011 E/NO. C/NO.
ปากคีบ
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 4

NO BRAND - FORK - ***
S/NO. 44819-00075 E/NO. C/NO.
งาสำหรับรถยก 6 ชุด
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 25