ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F194 ประมูลวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า17-18 พฤษภาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน17-22 พฤษภาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,378 รายการ( 06-05-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0558 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0559-1033 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 21 พฤษภาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1034-1298 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1299-1542 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,378 รายการ

ONSITE
 • LOT # 0001 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : ***
S/NO. 013661,008615,004817 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 173

ONSITE
 • LOT # 0002 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : ***
S/NO. 099509,119294,093094 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 176

ONSITE
 • LOT # 0003 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : ***
S/NO. 00121,2L0421,173461 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 157

ONSITE
 • LOT # 0004 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 10076,04004,G05375,560423,10517,65020-07234,8110325,N4E,6502 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 61

ONSITE
 • LOT # 0005 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***,YS-450,SU-50H
S/NO. 101240,11447,13409,31148,37399,038140,004790,10501451,250128 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 139

ONSITE
 • LOT # 0006 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***,MKW1010-8P
S/NO. 12023,730976,00542,40409,10490,07603,02424,4004971,510338,J3 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 128

ONSITE
 • LOT # 0007 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 65020-07(235-239),00397,913645,0002332,8631330,3047037, E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 157

ONSITE
 • LOT # 0008 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 65020-07(485-486,569-573),0004216,100396,4130207 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 150

ONSITE
 • LOT # 0009 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 000548,000579,002105,0694280,8728,92322,007322,033407,422139 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 146

ONSITE
 • LOT # 0010 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. N1961,236 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 149

ONSITE
 • LOT # 0011 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 186228,2326030,1428946,49971,10292555,11201744,2055719,1497, E/NO. C/NO.
ปั๊ม 8 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 146

 • LOT # 0012 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : LSC14S,***
S/NO. 66321-00237,10672,6002316,9607367,66320-00924 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 5 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 113

ONSITE
 • LOT # 0013 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 15715,20109,28868,30900,33463,353964,1134722,271828,565676,8 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 164

ONSITE
 • LOT # 0014 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2001009,237491,244038,2846163,3105870,119204,251872,09701,01 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 133

ONSITE
 • LOT # 0015 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 99575,116590,580886,00520-00(174-177),15100024 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 8 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 159

ONSITE
 • LOT # 0016 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 24742,29080,37704,46629,3N0007,30284,35484,55975,51148,18080 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 151

ONSITE
 • LOT # 0017 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 316890B,38970,405C1155,48847,49398,335590,550792,641166,1744 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 149

ONSITE
 • LOT # 0018 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 371029,641429,93006,1152073,1418570,145151,3325632,48410,132 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 144

ONSITE
 • LOT # 0019 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 36797,24947,3200654,3691,62233,45102,317330,91060049,9106001 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 11 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 158

 • LOT # 0020 ( ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 41018-006(68-88) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 21 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 122