ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F201 ประมูลวันที่ 15-18 ธันวาคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า13-14 ธันวาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน13-18 ธันวาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,060 รายการ( 06-12-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 1,060 รายการ

 • LOT # 0059 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2000 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 2

 • LOT # 0060 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2001 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 3

 • LOT # 0061 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2002 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 3

 • LOT # 0062 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2003 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 1

 • LOT # 0063 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2004 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # 0064 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2005 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # 0065 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2006 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # 0066 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2007 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # 0067 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2008 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # 0068 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 2009 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.35
 • 3

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0069 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : F5E,***
S/NO. 511845,806205,052443,018873,01956,12801 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 6 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 13

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0070 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : GM131L,***
S/NO. GM131-065165,55621-55131,87045,1888639,10237767,55621-00(128 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 14

ตรวจสภาพแล้ว
 • LOT # 0071 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 3776,801872,02611,4DA1060,007075,706353,H52660,D141725,5801, E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 6

ONSITE
 • LOT # 0072 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 41018-00771 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 6 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 126

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0073 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : SYKES
รุ่น : YAKKA150,VP150 CANCEL
S/NO. 0616762-3,0920205-2 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ตัว
*** CANCEL ***

 • Year :
 • กม.35
 • 25

ONSITE
 • LOT # 0074 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : S75,H7
S/NO. E911599,H7-009826 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 61

ONSITE
 • LOT # 0075 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E249,E255,E255
S/NO. *** E/NO. E249-034252,E255-012273,E255-094081 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 44

ONSITE
 • LOT # 0076 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : E255,L2C,C45,2TNV70-U2C
S/NO. *** E/NO. E255-190771,L2C-04355E8,C45-53846,2TNV70-U2C-38779 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 58

ONSITE
 • LOT # 0077 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : E269,CA520,CA520
S/NO. *** E/NO. E269-089144,CA520-005375,CA520-000294 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 43

ONSITE
 • LOT # 0078 ( ประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : Z482
S/NO. *** E/NO. Z482-579891 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 15