หมวดสินค้า

ครั้งที่ #F158 ประมูลวันที่ 25 สิงหาคม 2561
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า22-24 สิงหาคม 2561TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน22-25 สิงหาคม 2561TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 399 รายการ( 18-08-2018 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 25 สิงหาคม 2561   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0368 TIME : 13.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 

สินค้าทั้งหมด 399 รายการ

YAMAHA - GOLF CAR - JR7
S/NO. JR7-101344 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 67

YAMAHA - GOLF CAR - JR7
S/NO. JR7-101819 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 28

YAMAHA - GOLF CAR - JR7
S/NO. JR7-105240 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 32

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-101929 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 26

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-102296 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 16

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-102437 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 18

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-104454 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 23

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-104461 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 51

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-105157 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 20

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-105169 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 29

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-105191 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 19

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-105211 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 23

YAMAHA - GOLF CAR - JT0
S/NO. JT0-106869 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 21

ตรวจสภาพแล้ว
SANYO - GOLF CAR - SGC-BT5A
S/NO. 103546 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.35
 • 33

SANYO - GOLF CAR - SGC-BT5A
S/NO. 103550 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.35
 • 24

ตรวจสภาพแล้ว
SANYO - GOLF CAR - SGC-BT5A
S/NO. 103551 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.35
 • 22

SANYO - GOLF CAR - SGC-BT5A
S/NO. 103553 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
 • Year : -
 • KM.35
 • 16

ตรวจสภาพแล้ว
SANYO - GOLF CAR - SGC-BT5A
S/NO. 103627 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.35
 • 20

ตรวจสภาพแล้ว
SANYO - GOLF CAR - SGC-BT5A
S/NO. 103637 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.35
 • 22

SANYO - GOLF CAR - SGC-BT5A
S/NO. 103644 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.35
 • 28