ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F181 ประมูลวันที่ 22-25 เมษายน 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า20-21 เมษายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน20-25 เมษายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,113 รายการ( 10-04-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0298 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0299-0697 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0698-1137 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1138-1387 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,113 รายการ

 • LOT # 0069 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เกียร์ จำนวน 2 ตัว
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 14

 • LOT # 0070 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เกียร์ จำนวน 2 ตัว
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 12

 • LOT # 0071 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เกียร์ จำนวน 2 ตัว
*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 12

 • LOT # 0072 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : ALLISON
รุ่น : ***
S/NO. 024398 E/NO. C/NO.
เกียร์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 37

 • LOT # 0073 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E255
S/NO. *** E/NO. E255-192016 C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 29

 • LOT # 0074 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E269
S/NO. *** E/NO. E269-101855 C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 24

 • LOT # 0075 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : CA550
S/NO. *** E/NO. CA550-007367 C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 24

 • LOT # 0076 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : MITSUI DEUTZ
รุ่น : F2L912
S/NO. *** E/NO. F2L912-0213553C C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 39

 • LOT # 0077 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : MITSUI DEUTZ
รุ่น : F2L912
S/NO. *** E/NO. F2L912-021145C C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 19

 • LOT # 0078 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : MITSUI DEUTZ
รุ่น : F2L912
S/NO. *** E/NO. F2L912-0213068C C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 30

 • LOT # 0079 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : NISSAN
รุ่น : FJ20
S/NO. *** E/NO. FJ20-053992 C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 45

 • LOT # 0080 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : DEUTZ
รุ่น : F3L1011F
S/NO. *** E/NO. F3L1011F-00880561 C/NO.
เครื่องยนต์ 3 สูบ พร้อมปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 52

 • LOT # 0081 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E393
S/NO. *** E/NO. E393-135961 C/NO.
เครื่องยนต์ 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 34

 • LOT # 0081A ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E3CD
S/NO. *** E/NO. E3CD-029874 C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 4

 • LOT # 0081B ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E3112
S/NO. *** E/NO. E3112-203069 C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 4

 • LOT # 0081C ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E393
S/NO. *** E/NO. E393-027862 C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 5

 • LOT # 0081D ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E3CE
S/NO. *** E/NO. E3CE-076730 C/NO.
เครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 4

 • LOT # 0082 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : 3AD1 CANCEL
S/NO. *** E/NO. 3AD1-530170 C/NO.
เครื่องยนต์
*** CANCEL ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 41

 • LOT # 0083 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : 3KC2DA
S/NO. *** E/NO. 44820-00016 C/NO.
เครื่องยนต์ 3 สูบ พร้อมปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 35

 • LOT # 0084 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : E383
S/NO. *** E/NO. E383-056533 C/NO.
เครื่องยนต์ ISEKI 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 51