ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F196 ประมูลวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า12-13 กรกฎาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน12-17 กรกฎาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,185 รายการ( 24-06-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 1,185 รายการ

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB2020
S/NO. 1036953 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 190

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : TRB2100-02
S/NO. 1462735 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : CR-950WS
S/NO. 30299 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 197

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : MRB0810
S/NO. 124954 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 203

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1010
S/NO. 1209157 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 190

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YB301
S/NO. 525586,511922,312112 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 191

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : ***
S/NO. 504599,50599 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 194

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 412301,D019101 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 188

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 555441,18875 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 202

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : HD300
S/NO. 539915 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 124

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : ***
S/NO. 506635,510804,515173 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดิน 3 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 193

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : FG-181
S/NO. 910017 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกล้อยางแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 139

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : PK-XD5
S/NO. 350867 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 190

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NOSAWA
รุ่น : FDF
S/NO. 1389 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 73

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : WINBULL YAMAGUCHI
รุ่น : YX-220807
S/NO. 920352 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 116

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CANYCOM
รุ่น : BY1201
S/NO. 618009 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบนั่งขับพร้อมวินซ์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 178

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : BFP301
S/NO. 8761826 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 132

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : BF250
S/NO. 66320-00777 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 127

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : CG23
S/NO. 172891 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกล้อยางแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 136

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YAMAGUCHI
รุ่น : WB1000
S/NO. 920825 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 136