ช่องทางการซื้อ

อยากซื้อของในงานประมูลทำได้ไม่ยาก ก่อนอื่นต้องเช็คก่อนส่าสินค้านั้นอยู่ในหมวดการขายประเภทใด

Parade Auction After Negotiation ขายตรง
รายการสินค้า กม.32
รายการสินค้า กม.35
บริการเจรจาต่อรองราคายืนซอง รายการสินค้าขายตรง

การประมูลเป็นแบบเปิดสาธารณะ โดยผู้มีความประสงค์ซื้อสินค้า ที่ลงทะเบียนและวางเงินประกันแล้ว

จะได้รับวงเงิน(10 เท่า)ของจำนวนเงินที่งานประกัน และได้รับหมายเลขประมูล
ในวันประมูล ผู้ซื้อสามารถทำการประมูลได้ที่

1) หน้าลานประมูล On-Site

ผู้ร่วมประมูลจะต้องประมูลด้วยการยดหมายเลขประมูล (ฺBid No.) ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ผู้ประกาศราคาจะไม่รับการยกมือเปล่าหรือการแสดงสัญลักษณ์อื่นๆ
> เขตในประเทศ ถ.บางนา-ตราด กม.32
- เป็นการประมูลแบบ มีราคาขั้นต่ำ และ ไม่มีราคาขั้นต่ำ
- สินค้าเสียอากรนำเข้าแล้ว รายการสินค้า กม.32
> เขตปลอดอากร ถ.บางนา-ตราด กม.35
- เป็นการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำเท่านั้น
- สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้า รายการสินค้า กม.35

อ่านเพิ่ม เป้าหมายการประมูลแบบไม่มีข้อจำกัดจากเงื่อนไขราคาผูกมัด

2) ประมูลผ่านทาง Internet Live Auction

ประมูลแบบพาเหรดไปพร้อมๆกับทางหน้าลานประมูลในวันประมูล
Login ระบบ Live Auction กม.32: วงที่ 1 Live.KM32 Ring1 วงที่ 2 
Live KM.32 Ring2
Login ระบบ Live Auction กม.35: Live KM.35
คู่มือการใช้งาน: คู่มือการใช้งาน Live-Manual
ช่วยเหลือติดต่อ:
โทร: 063-838-5111                   LINE: @jssrauction     

3) After-Negotiation

ในการประมูลแบบพาเหรด กรณีที่การขายสินค้าแบบมีราคาขั้นต่ำ Lot นั้นจบการประมูลโดยไม่มีผู้รับราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำ
After-Negotiation เป็นบริการเจรจาต่อรองราคาหลังการขายแบบมีราคาขั้นต่ำที่ กม.32 ไม่สำเร็จ
บริการนี้สำหรับสินค้าที่มีราคาขั้นต่ำ ที่ขายประมูลที่ กม.32 เท่านั้น
Login เข้าระบบ After-Nego ยื่นต่อรองราคา
ผู้ขายจะพิจารณาราคาที่ผู้ซื้อยื่นเสนอซื้อ และหากผู้ขายเห็นสมควร สินค้าจะขายให้กับผู้ซื้อที่ยื่นราคาสูงที่สุดในระบบ After-Nego

อ่านเพิ่ม การประมูลแบบ AFTER NEGO !

4) รับฝากประมูล (Proxy Bid)

การฝากประมูล  คืออีกหนึ่งช่องทางบริการ ที่เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลแต่ไม่สามารถมาร่วมประมูลที่หน้าลานได้ด้วยตนเองและไม่สะดวกดำเนินการประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เนท  โดยเจ้าหน้าฝากประมูลของเรา จะรับประมูลแทนท่าน   ตามรายการสินค้าและราคาที่ท่านกำหนดไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการใช้บริการฝากประมูล

ตัวอย่าง   หากท่านต้องการประมูลสินค้ารายการที่ 111 รถตักล้อยาง CAT 950G
ท่านได้มาตรวจสภาพเครื่องจักร และ ต้องการที่จะประมูลสินค้าในราคา 1,000,000 บาท แต่ท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมประมูลได้ ท่านสามารถขอใช้บริการฝากประมูลจากเรา โดยเจ้าหน้าที่รับฝากประมูลจะเสนอราคาแทนท่านในการประมูลจริง ตามรายการสินค้าและราคาที่ท่านกำหนดในแบบฟอร์มฝากประมูล โดยหากราคาประกาศขาย รายการที่ 111 รถตักล้อยาง CAT 950G ที่หน้าลานประมูลมีราคาต่ำกว่า 1,000,000 บาท  ผู้ฝากประมูลซึ่งเสนอราคาที่ 1,000,000 บาท  ก็จะเป็นผู้ชนะการประมูล

JSSR AUCTION ให้บริการฝากประมูลแก่ผู้ร่วมการประมูล สินค้าทุกประเภท
โดย ม่มีค่าบริการเพิ่มเติมในการฝากประมูล 
เจ้าหน้าที่รับฝากประมูล จะเข้าร่วมประมูลตามรายการและราคาที่ท่านกำหนด ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

ขั้นตอนการฝากประมูล
1)ลงทะเบียน วางเงินประกันเพื่อเข้าร่วมการประมูล
2)ตรวจสภาพสินค้าที่ท่านต้องการประมูลก่อนวันประมูลจริง
3)กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฝากประมูล   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝากประมูล)
         แบบฟอร์มฝากประมูล  PARADE
         แบบฟอร์มฝากประมูล  TENDER
4)ส่งแบบฟอร์มฝากประมูล
      Email: auctionsite@jssr.co.th   FAX:  02-704-9504   LINE ID: @jssrauction

เงื่อนไขการฝากประมูล
กรณีมีผู้ฝากประมูลมากกว่า ราย จะพิจารณาให้ผู้ฝากประมูลที่ให้ราคาสูงกว่าเป็นผู้ชนะการประมูล
กรณีมีผู้ฝากประมูลมากกว่า ราย และ ให้ราคาสูงสุดเท่ากัน จะพิจารณาแยกตามประเภทของการประมูลดังนี้

การฝากประมูลหน้าลาน (PARADE)
- ผู้รับฝากประมูลจะแจ้งให้ผู้ฝากประมูลแต่ละราย เพิ่ม ราคา ใหม่จนกว่าจะมีผู้ให้ราคาสูงที่สุด
การฝากประมูล TENDER
- เครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะการประมูลตามกฎระเบียบและข้อกำหนดการประมูล   

***ผลของการประมูลซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขการประมูลจะถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ประมูลไม่สามารถคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น***

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการฝากประมูลได้ ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร: 063-838-5111                   LINE: @jssrauction