ผลการประมูลที่ผ่านมา

ผลประมูลไม่รวมอากรนำเข้า ,Vat และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ท่านสามารถค้นหาผลการประมูลที่ผ่านมา ย้อนหลัง 3 ปี ฟรี

ด้วยการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก คลิก ลงทะเบียน

ผลประมูลที่ผ่านมา จะช่วยให้ท่านประเมิน และคำนวนราคาสินค้าตามกลไกตลาด ได้อย่างแม่นยำ

โดยจะแสดงผลการค้นหาตาม หมวดสินค้า ยี่ห้อ รุ่น และราคาสินค้าที่ชนะประมูล

......... (ผู้จัดประมูลจะอัพเดทผลการประมูลครั้งล่าสุด ภายใน 7 วัน  )...........