การประมูล
 

ไม่มีประกันราคา

ขั้นต่ำ

Unreserved

มีประกันราคา

ขั้นต่ำ

Reserved

ประมูลหน้า

ลาน

(On-site)

ประมูลผ่าน

Internet /

Mobile App

Parade Auction

✔️   ✔️ ✔️

J-NEGO

  ✔️   ✔️

JCD

  ✔️   ✔️

Proxy Auction
(Absentee Bid)

✔️ ✔️ ✔️ ✔️

 

การประมูล Parade Auction

การประมูลแบบพาเหรด (Parade Auction) เป็นการประมูลแบบเปิดสาธารณะที่ไม่มีกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้า
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่รับราคาสูงสุดไม่ว่าจะเป็นราคาใดก็ตาม
สินค้าทุกรายการขายตามสภาพ โดยผู้ซื้อสามารถตรวจสภาพสินค้า ด้วยตนเอง 2 วันก่อนวันประมูลเริ่ม

สินค้าประเภทเคลื่อนที่ได้ จะมีการแสดงการทำงานของสินค้าขณะที่ประมูลอยู่ เช่น รถขุด รถตัก รถยก รถเครน ฯลฯ
สินค้าประเภทที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น เครื่องปั่นไฟ อะไหล่เครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่รถบรรทุก เรือ ฯลฯ

สินค้าที่ขายมีทั้งประเภทที่เสียอากรนำเข้าแล้วและยังไม่เสียอากรนำเข้า 
- สินค้าที่เสียอากรนำเข้าแล้วจัดเรียงอยู่ที่สำนักงาน บางนา-ตราด กม. 35 (เขตในประเทศ) Click
- สินค้าที่ยังไม่เสียอากรนำเข้าจัดเรียงอยู่ที่สำนักงาน บางนา-ตราด กม. 35 (เขตปลอดอากร) Click
งานประมูลจะจัดขึ้นที่ลานประมูล JSSR AUCTION เขตปลอดอากร ถ.บางนา-ตราด กม. 35

ผู้มีความประสงค์ซื้อสินค้าต้องลงทะเบียนและวางเงินประกันเพื่อรับหมายเลขผู้ประมูล (กฏระเบียบผู้ซื้อ) Click
เมื่อได้รับหมายเลขผู้ประมูลแล้ว ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถร่วมการประมูลจาก On-Site, Online หรือ ฝากประมูล (ช่องทางการซื้อ) Click
อ่านเพิ่ม เป้าหมายการประมูลแบบไม่มีข้อจำกัดจากเงื่อนไขราคาผูกมัด

การประมูลแบบ J-NEGO และ JCD

การประมูลแบบ J-NEGO และ JCD เป็นการประมูลออนไลน์ที่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้า

การประมูลแบบ Negotiation (J-NEGO)  
-เป็นการประมูลแบบเจรจาต่อรองราคาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ Click
-รายการสินค้าที่ขายมีทั้งประเภทที่เสียอากรนำเข้าแล้วและยังไม่เสียอากรนำเข้า
การประมูลแบบ JCD
-เป็นการประมูลออนไลน์แบบมีเวลานับถอยหลัง
-ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่รับราคาสูงสุดที่ไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของสินค้า
-รายการสินค้าที่ขายเป็นสินค้าที่เสียอากรนำเข้าแล้วเท่านั้น

การฝากประมูล (Proxy Bid)

การฝากประมูล  คืออีกหนึ่งช่องทางบริการ ที่เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลแต่ไม่สามารถมา
ลานได้ด้วยตนเองและไม่สะดวกดำเนินการประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝากประมูลของเรา จะรับประมูลแทนท่าน ตามรายการสินค้าและราคาที่ท่านกำหนดไว้ใน
แบบฟอร์มบริการฝากประมูล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click