ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #205 ประมูลวันที่ 11-14 กันยายน 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า9-10 กันยายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน9-14 กันยายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 186 รายการ( 21-08-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 186 รายการ

ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : SS10C
S/NO. 05777 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : เครื่องสีข้าว
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : M6,MXP30
S/NO. 511964,503723 E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว จำนวน 2 เครื่อง
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

ประเภท : รถปลูกข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : S1-25
S/NO. 50245 E/NO. C/NO.
เครื่องปลูกข้าวเดินตาม 1 คัน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 18

ประเภท : เครื่องขุดร่องดิน
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : T1-40
S/NO. 50340 E/NO. C/NO.
รถพรวนดินเดินตาม 1 คัน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 11

ประเภท : เครื่องขุดร่องดิน
ยี่ห้อ : SHIBAURA
รุ่น : SC240
S/NO. 3198 E/NO. C/NO.
รถพรวนดินเดินตาม 1 คัน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 16

ประเภท : เครื่องขุดร่องดิน
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : MC4
S/NO. 10650 E/NO. C/NO.
รถพรวนดินเดินตาม 1 คัน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 18

ประเภท : เครื่องขุดร่องดิน
ยี่ห้อ : SHIBAURA
รุ่น : SC240
S/NO. 17991 E/NO. C/NO.
รถพรวนดินเดินตาม 1 คัน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 16

ประเภท : เครื่องขุดร่องดิน
ยี่ห้อ : SHIBAURA
รุ่น : KS400
S/NO. 642 E/NO. C/NO.
รถพรวนดินเดินตาม 1 คัน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 14

ประเภท : เครื่องขุดร่องดิน
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YA35
S/NO. YA35-925003 E/NO. C/NO.
รถพรวนดินเดินตาม 1 คัน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 15

ประเภท : เครื่องขุดร่องดิน
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : TS70NW
S/NO. 11209 E/NO. C/NO.
รถพรวนดินเดินตาม 1 คัน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 13

UNUSED
ประเภท : บุ้งกี๋
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 500MM
S/NO. A461908-008 E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. A461908-003 E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. A461908-004 E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

ประเภท : ตัวหนีบแบบไฮดรอลิค
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 9961804-001 E/NO. C/NO.
ตัวหนีบกระดาษ สำหรับรถยก จำนวน 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

ประเภท : บุ้งกี๋แบบหนีบ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : YV-7098
S/NO. UX088 E/NO. C/NO.
หัวคีบไม้ จำนวน 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 11

UNUSED
ประเภท : สว่านเจาะดิน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 0.8T
S/NO. A461908-005 E/NO. C/NO.
อุปกรณ์เจาะดิน *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

UNUSED
ประเภท : ตัวหนีบไม้
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 0.8T
S/NO. A461908-020 E/NO. C/NO.
หัวคีบสำหรับรถขุดเล็ก 0.8 ตัน *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

UNUSED
ประเภท : อะไหล่สำหรับรถขุด
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. A461908-009 E/NO. C/NO.
ตัวขูดดิน สำหรับรถขุดเล็ก 0.8 ตัน *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

ประเภท : รถบรรทุกตีนตะขาบ
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ เบนซิล (เครื่องติดวิ่งได้)
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : รถบรรทุกล้อยาง
ยี่ห้อ : KAWASHIMA
รุ่น : AC1510B
S/NO. 840230 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกล้อยาง
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 13