หมวดสินค้า

ครั้งที่ #197 ประมูลวันที่ 13-16 มีนาคม 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 มีนาคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 มีนาคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 108 รายการ( 22-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 108 รายการ

KOMATSU - BOOM - PC200-5
S/NO. *** E/NO. C/NO.
บูม สำหรับรถขุด จำนวน 1 อัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 15

NPK - BREAKER - NPK7X
S/NO. 3TO33Y E/NO. C/NO.
หัวเจาะ NKP จำนวน 1 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 10

NON - BREAKER - 75
S/NO. *** E/NO. C/NO.
หัวแย๊ก จำนวน 1 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 10

NPK - BREAKER - NPK7X
S/NO. 51000700 E/NO. C/NO.
หัวเจาะ จำนวน 1 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 9

KUBOTA - HAND TRACTOR - TMA4,PC700
S/NO. 20878,10011 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 9

ISEKI - HAND TRACTOR - S6D
S/NO. 7307 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 10

MITSUBISHI - HAND TRACTOR - MM550S
S/NO. 12121 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 7

HONDA - HAND TRACTOR - F210
S/NO. 2278685 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 7

YANMAR - HAND TRACTOR - ST300
S/NO. 414759 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 8

SHIBAURA - HAND TRACTOR - KH700
S/NO. *** E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 8

MITSUBISHI - HAND TRACTOR - MMR65
S/NO. *** E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 7

ISEKI - HAND TRACTOR - KVC70
S/NO. 412 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 9

KUBOTA - HAND TRACTOR - TMA20
S/NO. 63909 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 7

SHIBAURA - HAND TRACTOR - ***
S/NO. 11673 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 9

YANMAR - HAND TRACTOR - YT500
S/NO. 410109,814295 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 6

KUBOTA - HAND TRACTOR - T1-55S
S/NO. 65542 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 6

YANMAR - HAND TRACTOR - YK450S
S/NO. 13427 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 7

HONDA - HAND TRACTOR - F210
S/NO. 2314476 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 7

YANMAR - HAND TRACTOR - MT30DX
S/NO. 22834 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 8

ACE ROTOR - HAND TRACTOR - AR63H
S/NO. AF95K00140 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 6