ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #220 ประมูลวันที่ 16-19 ธันวาคม 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า14-15 ธันวาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน14-19 ธันวาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 908 รายการ( 01-12-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 908 รายการ

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 17 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : RB-510
S/NO. 40037 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 23

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 19 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : MUT10B-1
S/NO. 20102 E/NO. C/NO.
รถขนย้ายสินค้า ระบบไฟฟ้า 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 11

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : WADO
รุ่น : JA-860
S/NO. 6000306 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : JACOBSEN
รุ่น : ***
S/NO. 622481783 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้าเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. F102006-063 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : SHIBAURA
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : ***
S/NO. 426593 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : RK505A
S/NO. 002101 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : JA860HST
S/NO. 04312 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : ***
S/NO. 65020-01031 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : ECHO
รุ่น : AZ600
S/NO. 003656 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : ECHO
รุ่น : AZ600
S/NO. 002410 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : WADO
รุ่น : JA-860
S/NO. 6000309 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : WADO
รุ่น : HW602
S/NO. 700395 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : ***
S/NO. B00727 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : HW60Z
S/NO. 800673 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : BARONESS
รุ่น : GA1100A
S/NO. 20129 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้านั่งขับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : ***
S/NO. 415550 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : ***
S/NO. 65020-01019 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KIORITZ
รุ่น : AZ660
S/NO. 004781 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2