ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #212 ประมูลวันที่ 22-25 เมษายน 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า20-21 เมษายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน20-25 เมษายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 356 รายการ( 10-04-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0298 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0299-0697 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0698-1137 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1138-1387 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 356 รายการ

 • LOT # 0001 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : หม้อกรองอากาศ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กรองอากาศ สำหรับรถบรรทุก 15 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 30

 • LOT # 0002 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
แหนบ สำหรับรถบรรทุก จำนวน 2 ตับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 25

 • LOT # 0003 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
แหนบ สำหรับรถบรรทุกเล็ก 4 ตับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0004 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
แหนบ สำหรับรถบรรทุกเล็ก 4 ตับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0005 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : ขาค้ำยัน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ขาค้ำยัน สำหรับรถกระเช้า 2 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 20

 • LOT # 0006 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : สะพานขึ้น-ลงสินค้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สะพาน สำหรับรถบรรทุก 2 อัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 19

UNUSED
 • LOT # 0007 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เบาะ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ST199107 CANCEL
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เบาะสำหรับรถยก ขนาด 485x515x485 มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
*** CANCEL ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 19

UNUSED
 • LOT # 0008 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เบาะ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ST199108 CANCEL
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เบาะสำหรับรถยก ขนาด 500x470x450 มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
*** CANCEL ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 15

UNUSED
 • LOT # 0009 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : เบาะ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ST199109 CANCEL
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เบาะสำหรับรถยก ขนาด 503x610x540 มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
*** CANCEL ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 19

 • LOT # 0010 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : อะไหล่
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. F252003-002,F252003-001 E/NO. C/NO.
อะไหล่ สำหรับ VOLVO 1 กอง, มอเตอร์สตาร์ท 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 34

 • LOT # 0011 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : อะไหล่
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : JX/100T,6BG1,***
S/NO. D202003-005,D202003-004,D202003-001 E/NO. C/NO.
ไดร์ชาร์จ 6BG1 1 ตัว, สตาร์ทเตอร์ 1 ตัว, ปั๊มน้ำ 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 25

 • LOT # 0012 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ถังน้ำมัน สำหรับรถบรรทุก 6 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0013 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : กระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กะทะล้อรถ สำหรับรถตัก 10 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # 0014 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : ยางพร้อมกระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ยางพร้อมกะทะล้อ สำหรับรถบรรทุก 6 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 22

 • LOT # 0015 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : ยางพร้อมกระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ยางพร้อมกระทะ 10 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

 • LOT # 0016 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : ยางพร้อมกระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ยางพร้อมกระทะ 10 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0017 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : กระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กะทะล้อ ขนาด 22-5 x 8.25 สำหรับรถบรรทุก 6 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 25

 • LOT # 0018 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : ยางพร้อมกระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ยางพร้อมกระทะล้อ สำหรับรถบรรทุก 6 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 31

 • LOT # 0019 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : ยางพร้อมกระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ยางพร้อมกระทะ 10 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # 0020 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563 )
ประเภท : ยางพร้อมกระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ยางพร้อมกระทะ 10 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7