ครั้งที่ #194 ประมูลวันที่ 16-16 มกราคม 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า13-16 มกราคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน13-16 มกราคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 60 รายการ( 18-12-2018 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 60 รายการ

KUBOTA - GRASS CUTTER - KB800
S/NO. 1770-073-012 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้าเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 10

SHIBAURA - HAND TRACTOR - SC400
S/NO. 5430 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

MITSUBISHI - HAND TRACTOR - MKF50
S/NO. 10663 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

YANMAR - HAND TRACTOR - PRF55
S/NO. 155 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

ISEKI - HAND TRACTOR - KA750
S/NO. 1756 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตามดีเซล 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

SHIBAURA - HAND TRACTOR - SC240
S/NO. 3904 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

YANMAR - HAND TRACTOR - PSC40
S/NO. 10864 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

YANMAR - HAND TRACTOR - YT500
S/NO. 814295 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตามดีเซล 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

MITSUBISHI - HAND TRACTOR - MR700D
S/NO. 20698 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตามดีเซล 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

HONDA - HAND TRACTOR - SC422
S/NO. 00422 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

KUBOTA - HAND TRACTOR - PC700
S/NO. 10011 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

YANMAR - HAND TRACTOR - YT500
S/NO. 410109 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตามดีเซล 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

KUBOTA - RICE BINDER - HE50
S/NO. 543976 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

YANMAR - RICE BINDER - YMB15A
S/NO. 510367 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

KUBOTA - RICE BINDER - HE305
S/NO. 09458 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 6

MITSUBISHI - RICE BINDER - MB40
S/NO. 18299 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

KUBOTA - RICE BINDER - HE506E
S/NO. 50298 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 7

YANMAR - RICE BINDER - YB304
S/NO. 10072 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

ISEKI - RICE PLANTER - ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
รถปลูกข้าว 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 0

YANMAR - RICE PLANTER - YP450
S/NO. 343108 E/NO. C/NO.
รถปลูกข้าว 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 1