ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #218 ประมูลวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า12-13 ตุลาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน12-17 ตุลาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 489 รายการ( 26-09-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 489 รายการ

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : RB-500
S/NO. 00133 E/NO. C/NO.
เครื่องอัดฟาง จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : เครื่องย่อยกิ่งไม้
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : K15
S/NO. 631494 E/NO. C/NO.
เครื่องย่อยกิ่งไม้เครื่องยนต์เบนซิน MITSUBISHI G510L 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 29

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : WM606E
S/NO. HZZEG01884 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้าเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : TWR-850
S/NO. 8602801 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้าเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : GM64
S/NO. 004142 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า แบบเดินตาม จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 15

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : WADO
รุ่น : ***
S/NO. 517 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้าเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : GC-S500
S/NO. 50956 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า แบบเดินตาม จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 15

ประเภท : เครื่องเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : MC-30DX
S/NO. 50224 E/NO. C/NO.
เครื่องบดสับกิ่งไม้
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

ประเภท : เครื่องสีข้าว
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 65020-02146 E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

ประเภท : เครื่องสีข้าว
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 130596 E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

ประเภท : เครื่องสีข้าว
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. K128870181 E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

ประเภท : เครื่องสีข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : RHS30L
S/NO. 012734 E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : เครื่องสีข้าว
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. T2301252 E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

ประเภท : เครื่องสีข้าว
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : SOWING MACHINE
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : 65020-01250
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องโรยเมล็ด 1 ช่อง จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : SOWING MACHINE
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : LSPE-4
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องโรยเมล็ด 1 ช่อง จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 6

ประเภท : SOWING MACHINE
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : 65020-01251
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องโรยเมล็ด 1 ช่อง จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : SOWING MACHINE
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องโรยเมล็ด 1 ช่อง จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

ประเภท : เครื่องฉีดพ่น
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3W-406
S/NO. 400893 E/NO. C/NO.
เครื่องฉีดพ่น จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

UNUSED
ประเภท : เครื่องฉีดพ่น
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องฉีดพ่นยาสะพายหลัง 1.3 HP ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2