ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #263 ประมูลวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า17-18 กรกฎาคม 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน17-20 กรกฎาคม 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 95 รายการ( 17-07-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0297 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 20 กรกฎาคม 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0298-0465 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 95 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 187
0011

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

รถตัดหญ้า JACOBSEN 62229 62229-3282
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 87
0095A

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

เครื่องยนต์ ISUZU 6BD1 ***
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 154
0128A

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

เก้าอี้ NON INTERPUM WS202,*** ***
รูปภาพจริง
เลือก โต๊ะ+เก้าอี้+ซิงค์+ เครื่องสแกนนิ้ว+ปั๊ม รวม 1 กอง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 53
0131A

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

ถังอัดจารบี NON 9QB01 TO-03-00009
รูปภาพจริง
เลือก ถังอัดจารบีใช้ลม 18L 30x30x84 ซม. *สินค้าใหม่ จำนวน 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 27
0131B

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

ถังอัดจารบี NON 9QB01 TO-03-00009
รูปภาพจริง
เลือก ถังอัดจารบีใช้ลม 18L 30x30x84 ซม. *สินค้าใหม่ จำนวน 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 19
0131C

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

ถังอัดจารบี NON 9QB01 TO-03-00009
รูปภาพจริง
เลือก ถังอัดจารบีใช้ลม 18L 30x30x84 ซม. *สินค้าใหม่ จำนวน 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 22
0131D

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

ถังอัดจารบี NON 9QB01 TO-03-00009
รูปภาพจริง
เลือก ถังอัดจารบีใช้ลม 18L 30x30x84 ซม. *สินค้าใหม่ จำนวน 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 24
0131E

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

ถังอัดจารบี NON 9QB01 TO-03-00009
รูปภาพจริง
เลือก ถังอัดจารบีใช้ลม 18L 30x30x84 ซม. *สินค้าใหม่ จำนวน 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 49
0131F

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

วิ๊นซ์ NON RT180529 ME-02-00013
รูปภาพจริง
เลือก กว้านสลิงไฟฟ้า 500KG 30M 220V 28x60x29 ซม. *สินค้ามีตำหนิ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 46
0131G

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

วิ๊นซ์ NON RT180529 ME-02-00013
รูปภาพจริง
เลือก กว้านสลิงไฟฟ้า 500KG 30M 220V 28x60x29 ซม. *สินค้ามีตำหนิ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 31
0131H

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

เครน NON RB240115-12B ME0301-00004
รูปภาพจริง
เลือก เครน ไฮดรอลิก เครนยกของ 2 ตัน ปั๊มเดี่ยว (ขายาว1.5เมตร) JBUYNOW *สินค้าตัวโชว์
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 21
0131J

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

เครน NON RB240115-13A ME0301-00005
รูปภาพจริง
เลือก เครนไฮดรอลิก เครนยกของ 3 ตัน ปั๊มเดี่ยว(พับเก็บได้)JBUYNOW *สินค้าตัวโชว์
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 22
0131K

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

เครน NON RB240115-13B ME0301-00006
รูปภาพจริง
เลือก เครน ไฮดรอลิก เครนยกของ3ตัน ปั๊มเดี่ยว(ขาคงที่) JBUYNOW *สินค้าตัวโชว์
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 51
0131L

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

ชุดขาตั้งโรยตัว NON ST210115-1 ME-02-00014
รูปภาพจริง
เลือก ขาตั้งโรยตัว พร้อมรอก 1800LB 190x190x209 ซม. *สินค้ามีตำหนิ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 26
0131M

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บันได NON BGJ4x9 TO-04-00050
รูปภาพจริง
เลือก บันไดพับได้ อลูมิเนียม 36 ขั้น 10M ข้อใหญ่ *สินค้าใหม่
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 25
0131N

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บันได NON BGJ4x9 TO-04-00050
รูปภาพจริง
เลือก บันไดพับได้ อลูมิเนียม 36 ขั้น 10M ข้อใหญ่ *สินค้าใหม่
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 25
0131P

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บันได NON BGJ4x9 TO-04-00050
รูปภาพจริง
เลือก บันไดพับได้ อลูมิเนียม 36 ขั้น 10M ข้อใหญ่ *สินค้าใหม่
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 75
0131Q

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

ตู้เซฟนิรภัย NON E35EA-E35G-E50EA-E50B-ST198320 -ST198319-E50EA-WHITE HO-04-00004-5-6-7-10-12-16
รูปภาพจริง
เลือก ตู้เซฟ อิเล็กทรอนิกส์ *ไม่มีชุดกุญแจ มีรอยถลอก ใช้งานปกติ มีรอยถลอก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 87
0132A

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

เครื่องตบดิน แบบเตารีด MIKASA MVH-306DSC V 7932
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องตบดิน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 71
0132B

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

เครื่องตบดิน แบบเตารีด MIKASA MVH-306DSC V8140
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องตบดิน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567