ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #207 ประมูลวันที่ 13-17พฤศจิกายน 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 พฤศจิกายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-17พฤศจิกายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 325 รายการ( 13-11-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0465 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0466-0943 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0944-1376 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 1377-1879 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 1880-2118 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

สินค้าทั้งหมด 325 รายการ

UNUSED
 • LOT # 0001 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : อ่างล้างหน้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. D951910-004 E/NO. C/NO.
อ่างล้างหน้าพร้อมตู้เฟอร์นิเจอร์และกระจก (ขนาดใหญ่) *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชุด
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 71

UNUSED
 • LOT # 0002 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : อ่างล้างหน้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. D951910-003 E/NO. C/NO.
อ่างล้างหน้าพร้อมตู้เฟอร์นิเจอร์และกระจก (ขนาดเล็ก) *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชุด
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 46

 • LOT # 0003 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : เครื่องซักผ้า
ยี่ห้อ : SIEMENS
รุ่น : ***
S/NO. D431910-004 E/NO. C/NO.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า จำนวน 2 เครื่อง สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 93

 • LOT # 0003A ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : ตู้เก็บของ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตู้เอกสาร จำนวน 7 ใบ
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 71

 • LOT # 0003B ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : ตู้เก็บของ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : *** CANCEL
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตู้วางหนังสือ 3 ชั้น จำนวน 2 ใบ
***CANCEL ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # 0003C ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : เก้าอี้
ยี่ห้อ : SHIFT
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เก้าอี้ จำนวน 7 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 59

UNUSED
 • LOT # 0004 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : โต๊ะสนุก/โต๊ะพลู
ยี่ห้อ : TNC
รุ่น : GS-BT-2269
S/NO. *** E/NO. C/NO.
โต๊ะพลู ขนาด 183 x 92 x 78.5 ซม. *สินค้าตัวโชว์
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 44

 • LOT # 0005 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : พาเลท
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. A461910-020 E/NO. C/NO.
พาเลท จำนวน 10 ชิ้น
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 56

UNUSED
 • LOT # 0006 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : พลั่วอเนกประสงค์
ยี่ห้อ : KORAMAN
รุ่น : ***
S/NO. F871910-001 E/NO. C/NO.
พลั่วสนาม *ยังไม่เคยใช้งาน 5 ชิ้น
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 41

UNUSED
 • LOT # 0007 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : รถเข็น
ยี่ห้อ : SHIFT
รุ่น : 6T
S/NO. *** E/NO. C/NO.
รถเข็น รับน้ำหนักได้ 6 ตัน *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 57

UNUSED
 • LOT # 0008 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : รถเข็น
ยี่ห้อ : SHIFT
รุ่น : 6T
S/NO. *** E/NO. C/NO.
รถเข็น รับน้ำหนักได้ 6 ตัน *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 57

UNUSED
 • LOT # 0009 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : โซ่รัดของ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I181911-003 E/NO. C/NO.
สายรัดยกของรับน้ำหนักได้ 200-700 กก. 4 เส้น/ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 ชุด
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 51

UNUSED
 • LOT # 0010 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : สลิงยกของ
ยี่ห้อ : SHIFT
รุ่น : RT180529-20
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เชือกสลิง ขนาด 3 ตัน ยาว 4 เมตร พร้อมตะขอ 2 ตัว จำนวน 20 เส้น *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 62

UNUSED
 • LOT # 0011 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : สลิงยกของ
ยี่ห้อ : SHIFT
รุ่น : RT180529-20
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เชือกสลิง ขนาด 3 ตัน ยาว 4 เมตร พร้อมตะขอ 2 ตัว จำนวน 20 เส้น *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 62

UNUSED
 • LOT # 0012 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : สลิงยกของ
ยี่ห้อ : SHIFT
รุ่น : RT180529-20
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เชือกสลิง ขนาด 3 ตัน ยาว 4 เมตร พร้อมตะขอ 2 ตัว จำนวน 20 เส้น *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 62

UNUSED
 • LOT # 0013 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : สายรัดของ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 50MM
S/NO. A461910-028 E/NO. C/NO.
สายรัดของ *ยังไม่เคยใช้งาน 4 ชิ้น
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 34

UNUSED
 • LOT # 0014 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : สายรัดของ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 50MM
S/NO. A461910-029 E/NO. C/NO.
สายรัดของ *ยังไม่เคยใช้งาน 4 ชิ้น
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 32

UNUSED
 • LOT # 0015 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : สายรัดของ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 50MM
S/NO. A461910-030 E/NO. C/NO.
สายรัดของ *ยังไม่เคยใช้งาน 4 ชิ้น
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 31

UNUSED
 • LOT # 0016 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : เครื่องมือโรงงาน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I181910-004 E/NO. C/NO.
สลิงลากรถพร้อมตะขอเกี่ยว 3 ตัน ยาวขนาด 2.70 เมตร *ยังไม่เคยใช้งาน 5 ชิ้น
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 23

UNUSED
 • LOT # 0017 ( ประมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 )
ประเภท : วิ๊นซ์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I071910-005 E/NO. C/NO.
รอกสลิงแบบมือโยก 2 ตัน ขนาด 10 x 62 x 6 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 26