ครั้งที่ #211 ประมูลวันที่ 18-21 มีนาคม 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า16-17 มีนาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน16-21 มีนาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 27 รายการ( 19-02-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 27 รายการ

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YC90
S/NO. 315992 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : KC320
S/NO. 007583 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : Z17
S/NO. 57669 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : SHIBAURA
รุ่น : SC240
S/NO. 31630 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : MM550S
S/NO. 11069 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : T7
S/NO. 34083 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YC5-G
S/NO. 915414 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : KC520
S/NO. 004200 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : KS501
S/NO. 112596 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : SUZUE
รุ่น : LHB
S/NO. 02501 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : KMS5
S/NO. 00436 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : CT301
S/NO. *** E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : F510
S/NO. 1106290 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : KC450
S/NO. 523586 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : SUZUE
รุ่น : L710
S/NO. 01345 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 2HE66R
S/NO. 004481 E/NO. C/NO.
ปั๊ม YANMAR 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : C45
S/NO. 46600 E/NO. C/NO.
ปั๊ม MITSUBISHI 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : C45
S/NO. 18130 E/NO. C/NO.
ปั๊ม MITSUBISHI 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : C45
S/NO. 57741 E/NO. C/NO.
ปั๊ม MITSUBISHI 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : C45
S/NO. 51064 E/NO. C/NO.
ปั๊ม MITSUBISHI 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0