ช่องทางการขาย

อยากขายของกับเรา มีช่องทางการขายหลากหลายรูปแบบ
1. ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ 
2. ประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ และระบบ After-Negotiation
3. ประมูลแบบยื่นซอง 
4. ขายตรง

การขายประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ

คือการประมูลที่ไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าขาย
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่รับราคาสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นราคาใดก็ตาม
การประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ เป็นรูปแบบ Parade Auction 

จัดขึ้นที่ลานประมูล JSSR Auction
> เขตในประเทศ ถ.บางนา-ตราด กม.32
- เป็นการประมูลแบบ มีราคาขั้นต่ำ และ ไม่มีราคาขั้นต่ำ
- สินค้าเสียอากรนำเข้าแล้ว รายการสินค้า กม.32
> เขตปลอดอากร ถ.บางนา-ตราด กม.35
- เป็นการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำเท่านั้น
- สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้า รายการสินค้า กม.35

อ่านเพิ่ม เป้าหมายการประมูลแบบไม่มีข้อจำกัดจากเงื่อนไขราคาผูกมัด

การขายประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ

คือการประมูลที่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าขาย
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่รับราคาสูงที่สุดที่ผู้ประกาศราคาเสนอที่ไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของสินค้า  
การประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ เป็นรูปแบบ Parade Auction และ Tender Auction 
การประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ จัดขึ้นที่ > เขตในประเทศ ถ.บางนา-ตราด กม.32 
สำหรับการประมูลสินค้า Parade Auction เขตในประเทศ กม.32 ผู้ซื้อสามารถยื่นต้อรองราคาขั้นต่ำได้ด้วยระบบ After-Negotiation

การขายแบบ After-Negotiation (After-Nego)

ในการประมูลแบบพาเหรด กรณีที่การขายสินค้าแบบมีราคาขั้นต่ำ Lot นั้นจบการประมูลโดยไม่มีผู้รับราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำ
After-Negotiation เป็นบริการเจรจาต่อรองราคาหลังการขายแบบมีราคาขั้นต่ำที่ กม.32 ไม่สำเร็จ
บริการนี้สำหรับสินค้าที่มีราคาขั้นต่ำ ที่ขายประมูลที่ กม.32 เท่านั้น
Login เข้าระบบ After-Nego ยื่นต่อรองราคา
ผู้ขายจะพิจารณาราคาที่ผู้ซื้อยื่นเสนอซื้อ และหากผู้ขายเห็นสมควร สินค้าจะขายให้กับผู้ซื้อที่ยื่นราคาสูงที่สุดในระบบ After-Nego

อ่านเพิ่ม การประมูลแบบ AFTER NEGO !

การขายประมูลยื่นซอง

ประมูลยื่นซอง ประมูลทาง Internet เท่านั้น เป็นการประมูลแบบเปิดสาธารณะภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนและวางเงินประกันตามขั้นตอนปรกติ 
Login ระบบ Tender Auction

การขายตรง

สินค้าที่ขายตรง มีจำนวนจำกัดและจะโพศอยู่ในเมนู สินค้าขายตรง เท่านั้น
ผู้สนใจซื้อสามารถติดต่อสอยถามเกี่ยวกับสินค้า ราคา และขอทดสอบสินค้าได้