JAPAN PROXY BID
รายการของ DAILY TENDER #DT
 • กม.35

  LOT #DT0863

  รถเกรด
  CATERPILLAR 140M

  S/NO.#CAT0140MPB9D00967

 • กม.35

  LOT #DT0867

  รถเครนล้อยาง
  KOBELCO RK100

  S/NO.#EN04-15053

 • กม.35

  LOT #DT0861

  รถปูยาง
  MITSUBISHI MF60WD

  S/NO.#60W103580

 • กม.35

  LOT #DT1003

  รถเครนล้อยาง
  KATO KR-10H-LII

  S/NO.#3910546

เครื่องจักรการเกษตร ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA EC835D

  S/NO.#910192

 • กม.35
  รถไถนา
  FORD 7840

  S/NO.#016721B

 • กม.35
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR C10R

  S/NO.#00660C

 • กม.35
  รถไถนา
  ISEKI TU150

  S/NO.#TU13-00043

 • กม.35
  รถไถนา
  YANMAR F13E

  S/NO.#13C-00312

 • กม.35
  รถไถนา
  HINOMOTO E16

  S/NO.#E16 00990

 • กม.35
  รถไถนา
  KUBOTA L2002DT

  S/NO.#L2002DT-12066

 • กม.35
  รถไถนา
  ISEKI TU180

  S/NO.#TU20F-02059

 • กม.35
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  FUKUMOTO DH1100

  S/NO.#F08-100024

 • กม.35
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA SSAF600

  S/NO.#002861

เจ็ทสกีและเรือ ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  เจ็ตสกี
  BOMBAEDIER XP

  S/NO.#ZZN04511D191

 • กม.35
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI STX

  S/NO.#KAW10354K001

 • กม.35
  เรือ
  YAMAHA F-23

  S/NO.#JP-MLIT0200498B

 • กม.35
  เรือ
  YAMAHA STR-15

  S/NO.#0000144

 • กม.35
  เรือ
  YAMAHA STR-21SCR

  S/NO.#0100056

เครื่องจักรงานโลหะ ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  เครื่องเจาะ
  KIRA NRD-13R

  S/NO.#734243

 • กม.35
  เครื่องเจาะ
  SEIKOSHA SKH13

  S/NO.#48418

 • กม.35
  เครื่องตัด
  DAITO ST4060H

  S/NO.#169G103C5

 • กม.35
  เครื่องเจาะ
  NICHIYAMA NOD-12C

  S/NO.#35735

 • กม.35
  เครื่องไส
  OKAMOTO FA300X500

  S/NO.#70126557

เครื่องปั่นไฟ ปั้มลมและเครื่องเชื่อม ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO NES220SH-E

  S/NO.#FF041400

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO DCA-25SPH

  S/NO.#2814831

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO NES150SH-3

  S/NO.#DC216300

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO NES60SH

  S/NO.#KC165100

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO DCA150SPM

  S/NO.#3647805

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS NTA855

  S/NO.#24385/10846

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO NES45SH

  S/NO.#N0132SAC

 • กม.35
  ปั๊มลม
  AIRMAN PDS70S-08

  S/NO.#70-5083610

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS NTA855-G2

  S/NO.#30300398

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO DCA-13ESK

  S/NO.#3798026

รถยก ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  รถยก
  TOYOTA 02-7FG30

  S/NO.#7FGJ35-16388

 • กม.35
  รถยกไฟฟ้า
  KOMATSU FB20A-12

  S/NO.#M237-840831

 • กม.35
  รถยกไฟฟ้า
  NICHIYU FBR9-50S-300

  S/NO.#121930082

 • กม.35
  รถยกไฟฟ้า
  TOYOTA 7FBR15

  S/NO.#7FBR15-10750

 • กม.35
  รถยก
  MITSUBISHI 2FD25

  S/NO.#2FD25-13225

 • กม.35
  รถยก
  TCM FD100Z7

  S/NO.#F54-00599

 • กม.35
  รถยก
  CATERPILLAR VC60D

  S/NO.#3F 2755

 • กม.35
  รถยก
  TCM FD35

  S/NO.#3818849

 • กม.35
  รถยก
  TOYOTA 62-8FD30

  S/NO.#608FD30-12723

 • กม.35
  รถยก
  KOMATSU FG25NT-16

  S/NO.#M232-735708

รถกระเช้าและเครนติดหลังรถบรรทุก ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO ZF263

  S/NO.#ED8416

 • กม.35
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB 220C-3

  S/NO.#20002936

รถบรรทุกและรถยนต์ ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  รถบรรทุกดัมม์
  DAEWOO K-713

  S/NO.#***

 • กม.35
  รถบรรทุกดัมม์
  HINO U-FD3WGAA

  S/NO.#***

 • กม.35
  รถบรรทุกดัมม์
  NISSAN U-MK210BND

  S/NO.#***

 • กม.35
  รถบรรทุกฉีดพ่นยางมะตอย
  ISUZU P-FRR12DA

  S/NO.#***

 • กม.35
  รถบรรทุกสินค้า
  ISUZU KL-CYJ51W3

  S/NO.#***

รถขุด ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU PC30MR-1

  S/NO.#16073

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR 308C

  S/NO.#CAT0308CECRW02011

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU PC138US-8

  S/NO.#KMTPC189C01022249

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU PC30MR-2

  S/NO.#KMTPC095P05021998

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU PC120-5

  S/NO.#PC120-38019

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU PC35MR-2

  S/NO.#KMTPC096K05009926

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR 313C

  S/NO.#CAT0313CTHGF00763

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  SUMITOMO SH32J

  S/NO.#032JA-0115

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR 325B

  S/NO.#8GM00250

 • กม.35
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR 308CSR

  S/NO.#CAT0308CACRW01887

รายการของเล็ก ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO NES220SH-E

  S/NO.#FF041400

 • กม.35
  เครื่องเจาะ
  NICHIYAMA NOD-12C

  S/NO.#35735

 • กม.35
  หัวกระแทก
  TRB TRHB530

  S/NO.#CT30-1712-389

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN SDG75S

  S/NO.#1633A10059

 • กม.35
  หัวกระแทก
  TRB TRHB680

  S/NO.#CT40-1311

 • กม.35
  ปั๊มลม
  AIRMAN PDS390S

  S/NO.#72-4050364

 • กม.35
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN SDG25S

  S/NO.#123-3A20459

 • กม.35
  หัวกระแทก
  TOKU TNB2A

  S/NO.#1965

 • กม.35
  ถังผสมคอนกรีต
  KYOKUTO EA17-30A

  S/NO.#95M079201S

 • กม.35
  ปากคีบ
  NO BRAND ***

  S/NO.#58618-00051

รายการเครื่องจักร ที่ลานประมูล กม.35 ( ปลอดภาษี ) #F163
 • กม.35
  รถตัดหญ้า
  BARONESS LM180B

  S/NO.#12275

 • กม.35
  รถบด 3 ล้อเหล็ก
  KOMATSU JM120

  S/NO.#JM1201-10159

 • กม.35
  รถเครนล้อยาง
  KOMATSU LW80M-1

  S/NO.#10051

 • กม.35
  รถบด 3 ล้อเหล็ก
  HITACHI RS120-C

  S/NO.#CS12-2024

 • กม.35
  รถตัดหญ้า
  JACOBSEN ***

  S/NO.#62228 3668

 • กม.35
  รถตัดหญ้า
  NATIONAL 68

  S/NO.#22217

 • กม.35
  รถตักล้อยาง
  MASSEY FERGUSON MF516

  S/NO.#A4SY5035161190

 • กม.35
  รถบดล้อยาง
  WATANABE WP15WE

  S/NO.#WP15WE-0755

 • กม.35
  รถหน้าตักหลังขุด
  CASE 580SUPERK

  S/NO.#JJG0170268

 • กม.35
  รถเครนล้อยาง
  KOBELCO RK160-2

  S/NO.#EW2480

รายการของใหม่ ที่ลานประมูล กม.32 (เสียภาษีแล้ว) #191
 • กม.32
  เครื่องปั้มโลหะ
  SHIFT RT180529-14

  S/NO.#***

 • กม.32
  เครื่องยิงทราย
  TRB TRB620

  S/NO.#***

 • กม.32
  เครื่องตัด
  MAZAWA MA2414

  S/NO.#***

 • กม.32
  รถบรรทุกล้อยาง
  HRJG HRJG150

  S/NO.#***

 • กม.32
  ตู้เก็บเครื่องมือ
  LUMAN 17661

  S/NO.#***

 • กม.32
  เครื่องยก แบบมือโยก
  SHIFT 6T

  S/NO.#***

 • กม.32
  ห้องน้ำ
  LUMAN 111

  S/NO.#***

 • กม.32
  ป้อมรปภ.
  FHY GH2030

  S/NO.#***

 • กม.32
  ป้อมรปภ.
  FHY GH1515

  S/NO.#***

 • กม.32
  เครื่องเจาะ
  LUMAN Z1Z-CF02-80

  S/NO.#***

รายการของเล็ก ที่ลานประมูล กม.32 (เสียภาษีแล้ว) #191
 • กม.32
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI WS200

  S/NO.#H381810-008

 • กม.32
  หัวกระแทก
  NPK E-203

  S/NO.#70200

 • กม.32
  งา
  NON ***

  S/NO.#H381810-002

 • กม.32
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI 8M21

  S/NO.#***

 • กม.32
  เครื่องยนต์
  HINO K13C

  S/NO.#***

 • กม.32
  หัวกระแทก
  NPK E-204

  S/NO.#82536

 • กม.32
  บุ้งกี๋
  KOMATSU ***

  S/NO.#H381810-009

 • กม.32
  หัวกระแทก
  NPK E-202

  S/NO.#80127

 • กม.32
  หัวกระแทก
  NPK E-205

  S/NO.#69836

subscribe to jssr