หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

เครื่องจักรการเกษตร > เครื่องอัดฟางก้อน 9 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 298
0258

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน TAKAKITA SP-610M 60099
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟางแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 281
0259

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน JOHN DEERE JD-339 280693
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 250
0260

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน STAR ***,MRB0810 1136,006072,10101,1081543,001255,10921,H09515,1002733,131671
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟาง 1 ตัว, เครื่องตัดหญ้า 8 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 224
0261

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1000 1090816
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 249
0262

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1010 1154167
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 272
0263

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1010 1253829
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 186
0265

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1060 3087310
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 267
0266

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน STAR ***,THB2000 66721-00499,1126101
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟาง, แทรคยาง รวม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 248
0267

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB2020 1012314
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567