หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก > บุ้งกี๋ 15 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 235
0181

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON *** ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋สำหรับรถตักล้อยาง 3 ชิ้น คละขนาด ***ยังไม่เคยใช้งาน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 239
0182

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON *** ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋สำหรับรถตักล้อยาง 2 ชิ้น คละขนาด ***ยังไม่เคยใช้งาน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 314
0183

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON *** ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋สำหรับรถตักล้อยาง 2 ชิ้น คละขนาด ***ยังไม่เคยใช้งาน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 233
0184

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

บุ้งกี๋ NO BRAND *** 61922-00074
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋ ขนาด25 นิ้ว สลักโต 50 มม. ระหว่างหู 210 มม. ระหว่างสลัก 310 มม.
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 260
0185

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

บุ้งกี๋ NO BRAND *** 77524-00020,77524-000(18-19)
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋ 2 ลูก, ตัวหนีบ 1 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 249
0186

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON E303/304 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด27นิ้ว สลัก45มม. ระหว่างหู155มม. ระหว่างสลัก260มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 249
0186A

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON E303/304 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด27นิ้ว สลัก45มม. ระหว่างหู155มม. ระหว่างสลัก260มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 202
0187

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON E305 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด29นิ้ว สลัก45มม. ระหว่างหู155มม. ระหว่างสลัก260มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 202
0187A

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON E305 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด29นิ้ว สลัก45มม. ระหว่างหู155มม. ระหว่างสลัก260มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 126
0188

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON SK75-8 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด33นิ้ว สลัก50มม. ระหว่างหู185มม. ระหว่างสลัก290มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 141
0189

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON E311/312/313 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด37นิ้ว สลัก65มม. ระหว่างหู225มม. ระหว่างสลัก410มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 124
0190

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON PC120 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด35นิ้ว สลัก60มม. ระหว่างหู260มม. ระหว่างสลัก375มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 160
0191

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON SK135 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด35นิ้ว สลัก65มม. ระหว่างหู255มม. ระหว่างสลัก375มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 119
0192

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON SK140-8 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด35นิ้ว สลัก65มม. ระหว่างหู250มม. ระหว่างสลัก375มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 135
0193

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

บุ้งกี๋ NON PC200 ***
รูปภาพจริง
เลือก บุ้งกี๋*ยังไม่เคยใช้งาน ขนาด39นิ้ว สลัก80มม. ระหว่างหู325มม. ระหว่างสลัก455มม.
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567