หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #263 / F232 ประมูลวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า15-18 กรกฎาคม 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน15-20 กรกฎาคม 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 538 รายการ( 17-07-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0297 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 20 กรกฎาคม 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0298-0465 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

อะไหล่ > มอเตอร์ตัวเดิน 6 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 104
0154

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

มอเตอร์ตัวเดิน NON PC55MR-2 ***
รูปภาพจริง
เลือก มอเตอร์ตัวเดิน สำหรับรถขุด PC55MR-2 *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 100
0155

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

มอเตอร์ตัวเดิน NON R55-7 ***
รูปภาพจริง
เลือก มอเตอร์ตัวเดิน สำหรับรถขุด R55-7 *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 83
0156

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

มอเตอร์ตัวเดิน NON ZX55UR2/MAG33 0982207-020
รูปภาพจริง
เลือก มอเตอร์ตัวเดิน สำหรับรถขุด ZX55UR2 *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 86
0157

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

มอเตอร์ตัวเดิน NON IHI60NS ***
รูปภาพจริง
เลือก มอเตอร์ตัวเดิน สำหรับรถขุด IHI60NS *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 95
0158

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

มอเตอร์ตัวเดิน NON SK60SR/GM09 0982207-010
รูปภาพจริง
เลือก มอเตอร์ตัวเดิน สำหรับรถขุด SK60SR *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 23
0158A

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

มอเตอร์ตัวเดิน NON CAT306 ***
รูปภาพจริง
เลือก มอเตอร์ตัวเดิน สำหรับรถขุด CAT306 *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
ประมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2567