หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

อะไหล่ > แทรคยาง 4 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 217
0174

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

แทรคยาง NO BRAND *** 50623-00651,50623-00643
รูปภาพจริง
เลือก แทรคยาง, กล่องเครื่องมือ รวม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 260
0175

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

แทรคยาง NO BRAND LM12MF,HG1500DX,*** 018873,24044,55624-000(85,86,93-96),55624-00(102,104,110)
รูปภาพจริง
เลือก แทรคยาง,เครื่องเป่า,สายยาง,บันได,เครื่องปั่นไฟแบบหิ้ว,เครื่องตัดหญ้า รวม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 205
0176

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

แทรคยาง NO BRAND *** 58624-00601,58624-00159
รูปภาพจริง
เลือก แทรคยาง 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 218
0177

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

แทรคยาง NO BRAND VM620,*** 66320-00320,66320-02319,66320-00323
รูปภาพจริง
เลือก แทรคยาง, เครื่องตัดหญ้า รวม 1 กอง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567