หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

รถยก > รถยก 32 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 310
0331

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD60Z8 TC30E15030
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 6 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ออโต้ ยางหน้าคู่
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 334
0332

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD60Z8 TC30E20014
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 6 ตัน เสาสูง 4 เมตร เกียร์ออโต้ ยางหน้าคู่
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 472
0333

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD50Z8 30B00512
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 5 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ออโต้ ยางหน้าคู่
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 197
0334

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก DAEWOO LD50 7RF01122
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 5 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ออโต้ ยางหน้าคู่
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 277
0335

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD40T3C TCN910382
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ออโต้
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 221
0336

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

2010 รถยก SUMITOMO 13FD35PAX198D D3H-10261
รูปภาพจริง
เลือก รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ออโต้ ไม่มีแบตฯ , งา
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 227
0337

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

2009 รถยก SUMITOMO 13FD30PAX198D D3H-10152
รูปภาพจริง
เลือก รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เสาสูง 4 เมตร เกียร์ออโต้ ไม่มีแบตฯ , งา
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 228
0338

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

2019 รถยก YALE GDP30MX D871R08067T
รูปภาพจริง
เลือก รถยกดีเซลขนาด 3 ตันเสาสูง 4.5 เมตร เกียร์ออโต้ FULL FREE แผงสไลด์ ไม่มีแบตฯ,งา
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 196
0339

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

2021 รถยก HELI CPCD30 010302P3689
รูปภาพจริง
เลือก รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เสาสูง 4.5 เมตร เกียร์ออโต้ FULL FREE งากระดก ไม่มีแบตฯ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 253
0340

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก NISSAN FGJ02 FGJ02-113551
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถยกขนาด 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล เสาสูง 4 เมตร เกียร์ธรรมดา งากระดก ยางหน้าคู่
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 289
0341

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD30Z5T C32M-75260
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ออโต้
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 314
0342

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD30T6N C42R-01281
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เสาสูง 4.5 เมตร เกียร์ออโต้ FULL FREE แผงงาสไลด์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 451
0343

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD30T3C-A TCG922471
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เสาสูง 4.5 เมตร เกียร์ออโต้ แผงงาสไลด์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 230
0344

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FHG30K5T F68-10758
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยก ขนาด 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล เสาสูง 4.3 เมตร เกียร์ธรรมดา FULL FREE
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 335
0345

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก KOMATSU FD25C-14 M151A-555322
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เสาสูง 4 เมตร เกียร์ธรรมดา งากระดก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 303
0346

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD25Z5T C32S-10675
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เสาสูง 4 เมตร เกียร์ออโต้
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 249
0347

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก TCM FD20T6N C38G-13066
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 2 ตัน เสาสูง 2.7 เมตร เกียร์ออโต้ แผงงาสไลด์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 254
0348

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก NISSAN SB-YX102 YL02-001556
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เสาสูง 4.5 เมตร เกียร์ออโต้ แผงกระดก ไม่มีงามา
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 208
0349

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถยก NISSAN NF02M20 NF02-020518
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถยกเบนซิน ขนาด 2 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ธรรมดา
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 209
0350

ONSITE

เสียภาษีแล้ว

2016 รถยก KOMATSU FG20T-17 M225-344445
รูปภาพจริง
เลือก

รถยกเบนซิน ขนาด 2 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ออโต้ แผงงาสไลด์ พร้อมถังแก๊ส
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567