หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

รถขุด > รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก 89 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 594
0364

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก HITACHI EX5-2 1A0P000924
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 653
0365

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC03-2 15011
*รายการนี้พบตัวเลขรถซ้ำซ้อนกับรถคันอื่นที่จดทะเบียน ผู้ซื้อต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อกรมการขนส่งทางบกตามระเบียบ ก่อนดำเนินการด้านทะเบียน**

ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 358
0366

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC05-7 10407
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 167
0367

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC05-6 5094
เลือก รถขุดเล็ก
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 432
0368

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOBELCO SK007 PT06710
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋ ไลน์ไปป์ปิ้ง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 274
0369

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก MITSUBISHI MM08B E9B01644
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถขุดเล็ก สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 347
0370

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC10-5 7027
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคเหล็ก ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 379
0371

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOBELCO SK014 PU00332
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคเหล็ก ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 306
0372

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก MITSUBISHI ME15 E2E00986
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคเหล็ก ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 320
0373

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC20MR-2 KMTPC132T05017940
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม Pad shoe ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 481
0374

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC20MR-2 KMTPC132J05016940
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม Pad shoe ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 259
0375

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC20MR-2 KMTPC132E05016297
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 510
0376

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC20R-8 10900
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคเหล็ก ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 235
0377

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC20-7 41839
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 331
0378

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC20-6 32645
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด ติดตั้งตัวหนีบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 459
0379

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA U-20-3S 10401
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม Pad shoe ใบมีด บุ้งกี๋ ไลน์ไปป์ปิ้ง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 201
0380

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA U-20 U-20-10680
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 357
0381

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก YANMAR VIO20-2 22095B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม Pad shoe ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 289
0382

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA KX-021 KX021-10889
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 315
0383

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก HITACHI EX25 1AB-00624
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคยาง ใบมีด บุ้งกี๋
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567