หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า17-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน17-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 19-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

เรือและเจ็ทสกี > เครื่องยนต์เรือ 12 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 536
0205

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ YANMAR 4JH-TZ,4LM-DTZ ***
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องยนต์เรือดีเซล 4 สูบ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 238
0206

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ NO BRAND M5B 369,5CSMH,8CM,8CM ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 8 แรงม้า 2 ตัว, 5 แรงม้า 2 ตัว รวม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 245
0207

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ HONDA BF50 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 50 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 216
0208

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ HONDA BF50 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 50 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 203
0209

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ HONDA BF50 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 50 แรงม้า ไม่มีใบพัด
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 248
0210

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ YAMAHA F50FEHD ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 50 แรงม้า ไม่มีใบพัด
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 229
0211

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ MERCURY 1060452YD ***
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องยนต์เรือเบนซิน 60 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 337
0212

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ SUZUKI DF60A ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 60 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 340
0213

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ YAMAHA F60FET,F8 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 60 และ 8 แรงม้า รวม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 317
0214

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ SUZUKI DF115A ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 115 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 299
0215

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ YAMAHA F150 ***
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องยนต์เรือเบนซิน 150 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 397
0216

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องยนต์เรือ YAMAHA F175AET ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์เรือเบนซิน 175 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567