หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

เรือและเจ็ทสกี > เรือ 28 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 308
0224

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ NO BRAND *** 59722-00138
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก เรือ ขนาด 14 ฟุต จำนวน 5 ลำ , กระดานโต้คลื่น 1 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 638
0225

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ NO BRAND GEB-330,UF-12-BASS 243-30518,253-25128
รูปภาพจริง
เลือก เรือ ขนาด 11 และ 12 ฟุต รวม 2 ลำ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 498
0226

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA STR14 271-8006
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก เรือ ขนาด 14 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 579
0227

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA W19 HG3-37199
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก เรือ ขนาด 19 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 476
0228

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA UF20 JP-MLIT0012656A
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก เรือ ขนาด 20 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 50 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 543
0229

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA U23 JP-MLIT0161968B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 23 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 40 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 347
0230

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YANMAR ZD23 JP-MLIT0076026B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 23 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 528
0231

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ JIBA NO MODEL 270-31342
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 26 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 560
0232

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA NO MODEL 273-11863
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 23 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 407
0233

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA YDX25 JP-MLIT0036138B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก เรือ ขนาด 25 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 574
0234

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ NO BRAND 27F JP-MLIT0207369B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 27 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 115 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 295
0235

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA AK9 0300011
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 33 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 531
0236

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA YD27 260-15854
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 27 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ไม่มีใบพัด
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 323
0237

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YANMAR ZD28 JP-MLIT0326662C
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 28 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 755
0238

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA YDX32 290-25708
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 32 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 411
0239

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA F17 JP-MLIT0202878B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 40 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 595
0240

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA LS-17 240-26654
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก เรือ ขนาด 17 ฟุต เครื่องยนต์ถูกรื้อมา
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 554
0241

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA LS-17 251-14049
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก เรือ ขนาด 17 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 546
0242

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ CHARGER 186TF 253-21653
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก เรือ ขนาด 19 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 783
0243

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เรือ YAMAHA FC19 JP-MLIT0056946B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรือ ขนาด 19 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 2 ตัว 5 แรงม้า และ 50 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567