หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #262 / F231 ประมูลวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-22 มิถุนายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 551 รายการ( 20-06-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0290-0546 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

เครื่องจักรการเกษตร > รถปลูกข้าว 18 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 151
0269

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว HITACHI SPJ40AKH 501817
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 4 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 188
0270

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว ISEKI PA400D-CW,PM43D-CSW 014911,007375
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 4 แถวปลูก 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 190
0271

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว NO BRAND VP5C,PQ4-DUF 77524-00029,004845
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 4 แถวปลูก, 5 แถวปลูก รวม 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 167
0272

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว NO BRAND LRM4,JC4 55624-00077,511704
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 4 แถวปลูก 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 148
0273

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว KUBOTA S1-400R 521140
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 4 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 208
0274

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว KUBOTA S1-400R,DM5010L,SPK4 523943,66320-00322,512727
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 4 แถวปลูก 2 คัน, เครื่องฉีดพ่น 8 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 180
0275

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว KUBOTA RS1603MA,P1363S,SPJ-450 10026,P1363S-0461,502779
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 4 แถวปลูก 1 คัน, โรตารี่ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 176
0276

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว NO BRAND RR400,MPR45H 104912,12231
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 4 แถวปลูก 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 154
0277

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว ISEKI PA50D 507452
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 5 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 187
0278

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว YANMAR RR500 104626
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 5 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 329
0279

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว YANMAR VP5 280949
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 5 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 175
0280

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว KUBOTA SPA6 510158
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 6 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 179
0281

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว KUBOTA SPA65 500345
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 6 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 176
0282

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว YANMAR RR60 105162
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 6 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 273
0283

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว ISEKI PZ83HD-LM 000107
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 8 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 176
0284

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว KUBOTA SPM8 500501
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 8 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 393
0285

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว YANMAR VP80D 101192
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 8 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 285
0286

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถปลูกข้าว YANMAR VP8D 290672
รูปภาพจริง
เลือก รถปลูกข้าวแบบนั่งขับ 8 แถวปลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2567