คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
#0229 ครั้งที่ #F195 วันที่ประมูล 16 มิถุนายน 2564 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
เครื่องยนต์
MITSUBISHI
6D31
***
6D31-048788
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 290


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0051
  LOT #0051
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0052
  LOT #0052
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0053
  LOT #0053
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0054
  LOT #0054
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0055
  LOT #0055
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0056
  LOT #0056
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0057
  LOT #0057
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0058
  LOT #0058
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0059
  LOT #0059
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0060
  LOT #0060
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0061
  LOT #0061
  เครื่องยนต์
  DEUTZ
 • 0062
  LOT #0062
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0063
  LOT #0063
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0064
  LOT #0064
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0065
  LOT #0065
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0066
  LOT #0066
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0067
  LOT #0067
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0068
  LOT #0068
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0069
  LOT #0069
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0070
  LOT #0070
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0071
  LOT #0071
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0072
  LOT #0072
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0073
  LOT #0073
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0074
  LOT #0074
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0075
  LOT #0075
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0076
  LOT #0076
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0077
  LOT #0077
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0078
  LOT #0078
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0079
  LOT #0079
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0080
  LOT #0080
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0081
  LOT #0081
  เครื่องยนต์
  NIKKOKU
 • 0082
  LOT #0082
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0083
  LOT #0083
  เครื่องยนต์
  SUBARU
 • 0084
  LOT #0084
  เครื่องยนต์
  SUBARU
 • 0085
  LOT #0085
  เครื่องยนต์
  ONON
 • 0086
  LOT #0086
  เครื่องยนต์
  CATERPILLAR
 • 0087
  LOT #0087
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0088
  LOT #0088
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0089
  LOT #0089
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0090
  LOT #0090
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0091
  LOT #0091
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0092
  LOT #0092
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0093
  LOT #0093
  เครื่องยนต์
  HYUNDAI
 • 0094
  LOT #0094
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0095
  LOT #0095
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0096
  LOT #0096
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0097
  LOT #0097
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0098
  LOT #0098
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0099
  LOT #0099
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0100
  LOT #0100
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0101
  LOT #0101
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0102
  LOT #0102
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0103
  LOT #0103
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0104
  LOT #0104
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0105
  LOT #0105
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0106
  LOT #0106
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0107
  LOT #0107
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0108
  LOT #0108
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0109
  LOT #0109
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0110
  LOT #0110
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0111
  LOT #0111
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0112
  LOT #0112
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0113
  LOT #0113
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0114
  LOT #0114
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0115
  LOT #0115
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0116
  LOT #0116
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0117
  LOT #0117
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0118
  LOT #0118
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0119
  LOT #0119
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0120
  LOT #0120
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0121
  LOT #0121
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0122
  LOT #0122
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0123
  LOT #0123
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0124
  LOT #0124
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0125
  LOT #0125
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0126
  LOT #0126
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0127
  LOT #0127
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0128
  LOT #0128
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0129
  LOT #0129
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0130
  LOT #0130
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0131
  LOT #0131
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0132
  LOT #0132
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0133
  LOT #0133
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0134
  LOT #0134
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0135
  LOT #0135
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0136
  LOT #0136
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0137
  LOT #0137
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0138
  LOT #0138
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0139
  LOT #0139
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0140
  LOT #0140
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0141
  LOT #0141
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0142
  LOT #0142
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0143
  LOT #0143
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0144
  LOT #0144
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0145
  LOT #0145
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0146
  LOT #0146
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0147
  LOT #0147
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0148
  LOT #0148
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0149
  LOT #0149
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0150
  LOT #0150
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0151
  LOT #0151
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0152
  LOT #0152
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0153
  LOT #0153
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0154
  LOT #0154
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0155
  LOT #0155
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0156
  LOT #0156
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0157
  LOT #0157
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0158
  LOT #0158
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0159
  LOT #0159
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0160
  LOT #0160
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0161
  LOT #0161
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0162
  LOT #0162
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0163
  LOT #0163
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0164
  LOT #0164
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0165
  LOT #0165
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0166
  LOT #0166
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0167
  LOT #0167
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0168
  LOT #0168
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0169
  LOT #0169
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0170
  LOT #0170
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0171
  LOT #0171
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0172
  LOT #0172
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0173
  LOT #0173
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0174
  LOT #0174
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0175
  LOT #0175
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0176
  LOT #0176
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0177
  LOT #0177
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0178
  LOT #0178
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0179
  LOT #0179
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0180
  LOT #0180
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0181
  LOT #0181
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0182
  LOT #0182
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0183
  LOT #0183
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0184
  LOT #0184
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0185
  LOT #0185
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0186
  LOT #0186
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0187
  LOT #0187
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0188
  LOT #0188
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0189
  LOT #0189
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0190
  LOT #0190
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0191
  LOT #0191
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0192
  LOT #0192
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0193
  LOT #0193
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0194
  LOT #0194
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0195
  LOT #0195
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0196
  LOT #0196
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0197
  LOT #0197
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0198
  LOT #0198
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0199
  LOT #0199
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0200
  LOT #0200
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0201
  LOT #0201
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0202
  LOT #0202
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0203
  LOT #0203
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0204
  LOT #0204
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0205
  LOT #0205
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0206
  LOT #0206
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0207
  LOT #0207
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0208
  LOT #0208
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0209
  LOT #0209
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0210
  LOT #0210
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0211
  LOT #0211
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0212
  LOT #0212
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0213
  LOT #0213
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0214
  LOT #0214
  เครื่องยนต์
  CATERPILLAR
 • 0215
  LOT #0215
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0216
  LOT #0216
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0216A
  LOT #0216A
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0217
  LOT #0217
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0218
  LOT #0218
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0219
  LOT #0219
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0220
  LOT #0220
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0221
  LOT #0221
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0222
  LOT #0222
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0223
  LOT #0223
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0224
  LOT #0224
  เครื่องยนต์
  HYUNDAI
 • 0225
  LOT #0225
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0226
  LOT #0226
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0227
  LOT #0227
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0228
  LOT #0228
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0228A
  LOT #0228A
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0230
  LOT #0230
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0231
  LOT #0231
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0232
  LOT #0232
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0233
  LOT #0233
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0234
  LOT #0234
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0235
  LOT #0235
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0236
  LOT #0236
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0237
  LOT #0237
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0238
  LOT #0238
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0239
  LOT #0239
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0240
  LOT #0240
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0241
  LOT #0241
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0241A
  LOT #0241A
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0241B
  LOT #0241B
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0242
  LOT #0242
  เครื่องยนต์
  SCANIA
 • 0243
  LOT #0243
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0244
  LOT #0244
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0245
  LOT #0245
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0246
  LOT #0246
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0704
  LOT #0704
  เครื่องยนต์
  JOHN DEERE
 • 0705
  LOT #0705
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0705A
  LOT #0705A
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0705B
  LOT #0705B
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0705C
  LOT #0705C
  เครื่องยนต์
  CATERPILLAR