lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0513 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 17 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เครื่องจักรงานโลหะใช้ในโรงงาน
เครื่องตัด
AMADA
CRH-300
222151
เลื่อยสายพานตัดเหล็ก 1 เครื่อง

*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 161


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0514
  LOT #0514
  เครื่องตัด
  HITACHI
 • 0515
  LOT #0515
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0516
  LOT #0516
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0517
  LOT #0517
  เครื่องตัด
  AIZAWA
 • 0518
  LOT #0518
  เครื่องตัด
  HITACHI
 • 0519
  LOT #0519
  เครื่องตัด
  HITACHI
 • 0520
  LOT #0520
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0521
  LOT #0521
  เครื่องตัด
  RYOBI
 • 0522
  LOT #0522
  เครื่องตัด
  TAKEDA
 • 0523
  LOT #0523
  เครื่องตัด
  TAKEDA
 • 0524
  LOT #0524
  เครื่องตัด
  TAKENAKA
 • 0972
  LOT #0972
  เครื่องตัด
  LETEN