#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6077254


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0681
  LOT #0681
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0682
  LOT #0682
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0683
  LOT #0683
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0684
  LOT #0684
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0686
  LOT #0686
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0687
  LOT #0687
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0688
  LOT #0688
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0689
  LOT #0689
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0690
  LOT #0690
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0691
  LOT #0691
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0692
  LOT #0692
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0693
  LOT #0693
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NIHONSHARYO
 • 0694
  LOT #0694
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA