#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978288


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0813
  LOT #0813
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0814
  LOT #0814
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0815
  LOT #0815
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0816
  LOT #0816
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0817
  LOT #0817
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0818
  LOT #0818
  เครื่องตัด
  PIASMA PLUS
 • 0819
  LOT #0819
  เครื่องตัด
  SAMCO
 • 0820
  LOT #0820
  เครื่องตัด
  WORKZONE TITANIUM