#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6077227


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 3
   ความถี่ (Hz) 50/60 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 11/14 KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ 200/220 V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ 30.3/34.1​A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ไม่มี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ไม่ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ไม่ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ เครื่องยนต์สตาร์ทติด/ไฟออก
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0698
  LOT #0698
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0699
  LOT #0699
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0700
  LOT #0700
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0701
  LOT #0701
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0702
  LOT #0702
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0703
  LOT #0703
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0704
  LOT #0704
  เครื่องปั่นไฟ
  KIMURA
 • 0705
  LOT #0705
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0706
  LOT #0706
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0707
  LOT #0707
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0708
  LOT #0708
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0709
  LOT #0709
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0710
  LOT #0710
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0711
  LOT #0711
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0712
  LOT #0712
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0713
  LOT #0713
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0714
  LOT #0714
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0715
  LOT #0715
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0716
  LOT #0716
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0717
  LOT #0717
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0718
  LOT #0718
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0719
  LOT #0719
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0720
  LOT #0720
  เครื่องปั่นไฟ
  DAIHATSU
 • 0721
  LOT #0721
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0722
  LOT #0722
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0723
  LOT #0723
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0724
  LOT #0724
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • 0726
  LOT #0726
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0727
  LOT #0727
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0728
  LOT #0728
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0729
  LOT #0729
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0730
  LOT #0730
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0731
  LOT #0731
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0732
  LOT #0732
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0733
  LOT #0733
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0734
  LOT #0734
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0735
  LOT #0735
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0736
  LOT #0736
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN