lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0405 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 17 กันยายน 2563 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
AIRMAN
PDW300SLE
614C19-4311
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ เครื่องยนต์ 3สูบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 112


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติตู้เชื่อมสนาม
   พิกัดกำลังไฟฟ้า (KW) อื่นๆ ระบุ 8.74 KW
   พิกัดกระแส (Amp.) อื่นๆ ระบุ 280 A
   พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Volts) อื่นๆ ระบุ 31.2 V
เครื่องยนต์
   รุ่นเครื่องยนต์ อื่นๆ ระบุ N/A
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
สถานะ
   สถานะ ปกติ ทำงานได้ตามสภาพ เครื่องยนต์สตาร์ติด/ไฟออกดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0402
  LOT #0402
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0403
  LOT #0403
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0404
  LOT #0404
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0406
  LOT #0406
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0407
  LOT #0407
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0408
  LOT #0408
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0409
  LOT #0409
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0410
  LOT #0410
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0411
  LOT #0411
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0412
  LOT #0412
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0413
  LOT #0413
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0414
  LOT #0414
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0415
  LOT #0415
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  MIKASA
 • 0416
  LOT #0416
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND