lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0600 ครั้งที่ #217 วันที่ประมูล 17 กันยายน 2563 ( กม.32 )

อะไหล่
แกนไฮโดรลิก
NON
***
F262008-013
กระบอกไฮดรอลิค สำหรับรถขุด 10 อัน

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 69


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0591
  LOT #0591
  แกนไฮโดรลิก
  KOMATSU
 • 0592
  LOT #0592
  แกนไฮโดรลิก
  KOMATSU
 • 0593
  LOT #0593
  แกนไฮโดรลิก
  KOMATSU
 • 0594
  LOT #0594
  แกนไฮโดรลิก
  KOMATSU
 • 0595
  LOT #0595
  แกนไฮโดรลิก
  KOMATSU
 • 0596
  LOT #0596
  แกนไฮโดรลิก
  KOMATSU
 • 0597
  LOT #0597
  แกนไฮโดรลิก
  KOMATSU
 • 0598
  LOT #0598
  แกนไฮโดรลิก
  KOMATSU
 • 0599
  LOT #0599
  แกนไฮโดรลิก
  NON