#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3811769


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 3
   ความถี่ (Hz) 50 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 1580 KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) 400 V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ N/A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ต้องซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ไม่ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ไม่ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ไม่ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ หม้อน้ำถอดแยกมา
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ไม่ปกติ
   ด้านหลัง ไม่ปกติ
   ด้านขวา ไม่ปกติ
    ด้านซ้าย ไม่ปกติ
   ด้านบน ไม่ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหา ชุดสายไฟถูกตัดมา-หม้อน้ำถอดแยกมา
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0628
  LOT #0628
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0629
  LOT #0629
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0630
  LOT #0630
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0631
  LOT #0631
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0632
  LOT #0632
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0632A
  LOT #0632A
  เครื่องปั่นไฟ
  MARKON
 • 0633
  LOT #0633
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0634
  LOT #0634
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0635
  LOT #0635
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0635A
  LOT #0635A
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0635B
  LOT #0635B
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0636
  LOT #0636
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0637
  LOT #0637
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0638
  LOT #0638
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0639
  LOT #0639
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0640
  LOT #0640
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0641
  LOT #0641
  เครื่องปั่นไฟ
  HINON
 • 0642
  LOT #0642
  เครื่องปั่นไฟ
  FORD
 • 0643
  LOT #0643
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0644
  LOT #0644
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0645
  LOT #0645
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0646
  LOT #0646
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0647
  LOT #0647
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0648
  LOT #0648
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0649
  LOT #0649
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0649A
  LOT #0649A
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0650
  LOT #0650
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0651
  LOT #0651
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0651A
  LOT #0651A
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0652
  LOT #0652
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0653
  LOT #0653
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0654
  LOT #0654
  เครื่องปั่นไฟ
  TAISEI
 • 0655
  LOT #0655
  เครื่องปั่นไฟ
  OLYMPIAN
 • 0655A
  LOT #0655A
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0656
  LOT #0656
  เครื่องปั่นไฟ
  CATERPILLAR
 • 0657
  LOT #0657
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0658
  LOT #0658
  เครื่องปั่นไฟ
  DALE
 • 0659
  LOT #0659
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0660
  LOT #0660
  เครื่องปั่นไฟ
  OLYMPIAN