#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515374


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0184
  LOT #0184
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  FUJI RESIN
 • 0185
  LOT #0185
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  MK SEIKO
 • 0186
  LOT #0186
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  MK SEIKO
 • 0187
  LOT #0187
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  NO BRAND
 • 0188
  LOT #0188
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  NO BRAND
 • 0189
  LOT #0189
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  NO BRAND
 • 0191
  LOT #0191
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  NO BRAND
 • 0192
  LOT #0192
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  TATSUNO
 • 0193
  LOT #0193
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  TOPLA
 • 0194
  LOT #0194
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  UNITEC
 • 0455
  LOT #0455
  ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
  NO BRAND