lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0012 ครั้งที่ #209 วันที่ประมูล 15 มกราคม 2563 ( กม.32 )

โรงงาน
เครื่องมือช่าง
JSSR
TF-186T
***
ชุดเครื่องมือ 186 ชิ้น จำนวน 2 ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 231
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0005
  LOT #0005
  เครื่องมือช่าง
  C&T
 • 0006
  LOT #0006
  เครื่องมือช่าง
  C&T
 • 0007
  LOT #0007
  เครื่องมือช่าง
  C&T
 • 0008
  LOT #0008
  เครื่องมือช่าง
  C&T
 • 0009
  LOT #0009
  เครื่องมือช่าง
  C&T
 • 0010
  LOT #0010
  เครื่องมือช่าง
  C&T
 • 0014
  LOT #0014
  เครื่องมือช่าง
  TNC
 • 0015
  LOT #0015
  เครื่องมือช่าง
  TNC
 • 0016
  LOT #0016
  เครื่องมือช่าง
  TNC