lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0113 ครั้งที่ #201 วันที่ประมูล 12-15 มิถุนายน 2562 ( กม.32 )

ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะใช้ในโรงงาน / เครื่องรีด

ยี่ห้อ : TNC

รุ่น : TF-081

S/NO : ***

E/NO :

C/NO :

ชุดเครื่องมือ 81 ชิ้น *สินค้าใหม่

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 156
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0107
  LOT #0107
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0108
  LOT #0108
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0109
  LOT #0109
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0110
  LOT #0110
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0111
  LOT #0111
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0112
  LOT #0112
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0118
  LOT #0118
  เครื่องรีด
  NON
 • 0141
  LOT #0141
  เครื่องรีด
  C&T
 • 0142
  LOT #0142
  เครื่องรีด
  C&T
 • 0143
  LOT #0143
  เครื่องรีด
  C&T
 • 0144
  LOT #0144
  เครื่องรีด
  C&T
 • 0145
  LOT #0145
  เครื่องรีด
  C&T
 • 0178
  LOT #0178
  เครื่องรีด
  UNI
 • 0179
  LOT #0179
  เครื่องรีด
  NON
 • 0186
  LOT #0186
  เครื่องรีด
  NON
 • 0187
  LOT #0187
  เครื่องรีด
  NON
 • 0301
  LOT #0301
  เครื่องรีด
  NON