#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3811735


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   เครื่องยนต์ ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1011
  LOT #1011
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1012
  LOT #1012
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1013
  LOT #1013
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1015
  LOT #1015
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1016
  LOT #1016
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1017
  LOT #1017
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1018
  LOT #1018
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1019
  LOT #1019
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1020
  LOT #1020
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1021
  LOT #1021
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1022
  LOT #1022
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1023
  LOT #1023
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1023A
  LOT #1023A
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1023B
  LOT #1023B
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1023D
  LOT #1023D
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1023E
  LOT #1023E
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1023F
  LOT #1023F
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1023G
  LOT #1023G
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN