lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0724 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
รถฉีดพ่นยา
MARUYAMA
SSW-302A
0189005
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 179
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
สภาพเครื่องยนต์
   เครื่องยนต์ พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0718
  LOT #0718
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0715
  LOT #0715
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0723
  LOT #0723
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0721
  LOT #0721
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0712
  LOT #0712
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0713
  LOT #0713
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0711
  LOT #0711
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0729
  LOT #0729
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 0726
  LOT #0726
  รถฉีดพ่นยา
  SASAKI
 • 0714
  LOT #0714
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0710
  LOT #0710
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0716
  LOT #0716
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0717
  LOT #0717
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0719
  LOT #0719
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0720
  LOT #0720
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0722
  LOT #0722
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0725
  LOT #0725
  รถฉีดพ่นยา
  NO BRAND
 • 0727
  LOT #0727
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 0728
  LOT #0728
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN