lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1403 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 16 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
รถฉีดพ่นยา
MARUYAMA
SSA-G600
1190016
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 171
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   เครื่องยนต์ ควรซ่อม
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหาจอดขายตามสภาพ กำลังอัดออกหม้อน้ำ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1400
  LOT #1400
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1401
  LOT #1401
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1402
  LOT #1402
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1404
  LOT #1404
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1405
  LOT #1405
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1406
  LOT #1406
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1407
  LOT #1407
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1408
  LOT #1408
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1409
  LOT #1409
  รถฉีดพ่นยา
  SASAKI
 • 1410
  LOT #1410
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1411
  LOT #1411
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1412
  LOT #1412
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1413
  LOT #1413
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN