lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0740 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 18 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
รถฉีดพ่นยา
MARUYAMA
SSA-S600
06022027
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบนั่งขับ ขนาด 600 ลิตร 2เพลา

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 138


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ควรซ่อม
สภาพเครื่องยนต์
   เครื่องยนต์ ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0734
  LOT #0734
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0735
  LOT #0735
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0736
  LOT #0736
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0737
  LOT #0737
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 0738
  LOT #0738
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0739
  LOT #0739
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0741
  LOT #0741
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0742
  LOT #0742
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 0743
  LOT #0743
  รถฉีดพ่นยา
  SASAKI
 • 0744
  LOT #0744
  รถฉีดพ่นยา
  SASAKI
 • 0745
  LOT #0745
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 0746
  LOT #0746
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 0747
  LOT #0747
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN