#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978471


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1097
  LOT #1097
  รถฉีดพ่นยา
  ARIMITSU
 • 1098
  LOT #1098
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1099
  LOT #1099
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1100
  LOT #1100
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1102
  LOT #1102
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1103
  LOT #1103
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1104
  LOT #1104
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1105
  LOT #1105
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1106
  LOT #1106
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1107
  LOT #1107
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN