lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1414 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 16 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกเอนกประสงค์
ATEX
SL600C
SE51-000132
รถบรรทุกล้อยาง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 425
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1415
  LOT #1415
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1416
  LOT #1416
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1417
  LOT #1417
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KATAKURA
 • 1418
  LOT #1418
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1419
  LOT #1419
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 1420
  LOT #1420
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1421
  LOT #1421
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1422
  LOT #1422
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1423
  LOT #1423
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1424
  LOT #1424
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1425
  LOT #1425
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1426
  LOT #1426
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  INADA
 • 1427
  LOT #1427
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KASAHARA
 • 1428
  LOT #1428
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1429
  LOT #1429
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1430
  LOT #1430
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1431
  LOT #1431
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1432
  LOT #1432
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1433
  LOT #1433
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1434
  LOT #1434
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1435
  LOT #1435
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 1436
  LOT #1436
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 1437
  LOT #1437
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 1438
  LOT #1438
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1439
  LOT #1439
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1440
  LOT #1440
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KIORITZ
 • 1441
  LOT #1441
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1442
  LOT #1442
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1443
  LOT #1443
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1444
  LOT #1444
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1445
  LOT #1445
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • 1446
  LOT #1446
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1447
  LOT #1447
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KOMATSU
 • 1448
  LOT #1448
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1449
  LOT #1449
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1450
  LOT #1450
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1451
  LOT #1451
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1452
  LOT #1452
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1453
  LOT #1453
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1454
  LOT #1454
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1455
  LOT #1455
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1456
  LOT #1456
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1457
  LOT #1457
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1458
  LOT #1458
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1459
  LOT #1459
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1460
  LOT #1460
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1461
  LOT #1461
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1462
  LOT #1462
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1463
  LOT #1463
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1464
  LOT #1464
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNBOY
 • 1465
  LOT #1465
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 1466
  LOT #1466
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1467
  LOT #1467
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1468
  LOT #1468
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1469
  LOT #1469
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1470
  LOT #1470
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1471
  LOT #1471
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1472
  LOT #1472
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1473
  LOT #1473
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1474
  LOT #1474
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1475
  LOT #1475
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1476
  LOT #1476
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 1477
  LOT #1477
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOROOKA
 • 1770
  LOT #1770
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1771
  LOT #1771
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1772
  LOT #1772
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1773
  LOT #1773
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1774
  LOT #1774
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1775
  LOT #1775
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1776
  LOT #1776
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • 1777
  LOT #1777
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1778
  LOT #1778
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1779
  LOT #1779
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1780
  LOT #1780
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1781
  LOT #1781
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1782
  LOT #1782
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1783
  LOT #1783
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1784
  LOT #1784
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1785
  LOT #1785
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND