#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763738


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0293
  LOT #0293
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0294
  LOT #0294
  ปั๊ม
  NON
 • 0295
  LOT #0295
  ปั๊ม
  NON
 • 0296
  LOT #0296
  ปั๊ม
  NON
 • 0297
  LOT #0297
  ปั๊ม
  NON
 • 0298
  LOT #0298
  ปั๊ม
  NON
 • 0299
  LOT #0299
  ปั๊ม
  NON
 • 0300
  LOT #0300
  ปั๊ม
  NON
 • 0845
  LOT #0845
  ปั๊ม
  NON
 • 0846
  LOT #0846
  ปั๊ม
  NON
 • 0847
  LOT #0847
  ปั๊ม
  NON
 • 0848
  LOT #0848
  ปั๊ม
  NON
 • 0849
  LOT #0849
  ปั๊ม
  NON
 • 0850
  LOT #0850
  ปั๊ม
  NON
 • 0851
  LOT #0851
  ปั๊ม
  NON
 • 0852
  LOT #0852
  ปั๊ม
  NON
 • 0853
  LOT #0853
  ปั๊ม
  NON
 • 0854
  LOT #0854
  ปั๊ม
  NON
 • 0855
  LOT #0855
  ปั๊ม
  NON
 • 0856
  LOT #0856
  ปั๊ม
  NON
 • 1201
  LOT #1201
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1202
  LOT #1202
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1203
  LOT #1203
  ปั๊ม
  TSURUMI
 • 1204
  LOT #1204
  ปั๊ม
  TSURUMI
 • 1207
  LOT #1207
  ปั๊ม
  KAWAMOTO
 • 1208
  LOT #1208
  ปั๊ม
  KUBOTA
 • 1209
  LOT #1209
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1210
  LOT #1210
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1212
  LOT #1212
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1213
  LOT #1213
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1214
  LOT #1214
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1215
  LOT #1215
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1216
  LOT #1216
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1217
  LOT #1217
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1218
  LOT #1218
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1219
  LOT #1219
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1220
  LOT #1220
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1221
  LOT #1221
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1222
  LOT #1222
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1223
  LOT #1223
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1224
  LOT #1224
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1225
  LOT #1225
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1226
  LOT #1226
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1227
  LOT #1227
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1228
  LOT #1228
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1229
  LOT #1229
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1230
  LOT #1230
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1231
  LOT #1231
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1232
  LOT #1232
  ปั๊ม
  SYKES