#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515213


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0037
  LOT #0037
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0038
  LOT #0038
  เครื่องยนต์
  JOHN DEERE
 • 0039
  LOT #0039
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0040
  LOT #0040
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0041
  LOT #0041
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0042
  LOT #0042
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0043
  LOT #0043
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0044
  LOT #0044
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0045
  LOT #0045
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0046
  LOT #0046
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0047
  LOT #0047
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0048
  LOT #0048
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0049
  LOT #0049
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0050
  LOT #0050
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0051
  LOT #0051
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0052
  LOT #0052
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0053
  LOT #0053
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0054
  LOT #0054
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0055
  LOT #0055
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0056
  LOT #0056
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0057
  LOT #0057
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0058
  LOT #0058
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0059
  LOT #0059
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0060
  LOT #0060
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0061
  LOT #0061
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0062
  LOT #0062
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0063
  LOT #0063
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0064
  LOT #0064
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0065
  LOT #0065
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0066
  LOT #0066
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0067
  LOT #0067
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0068
  LOT #0068
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0069
  LOT #0069
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0070
  LOT #0070
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0071
  LOT #0071
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0072
  LOT #0072
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0073
  LOT #0073
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0074
  LOT #0074
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0075
  LOT #0075
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0076
  LOT #0076
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0077
  LOT #0077
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0078
  LOT #0078
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0079
  LOT #0079
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0080
  LOT #0080
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0081
  LOT #0081
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0082
  LOT #0082
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0083
  LOT #0083
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0084
  LOT #0084
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0085
  LOT #0085
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0086
  LOT #0086
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0087
  LOT #0087
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0088
  LOT #0088
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0090
  LOT #0090
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0091
  LOT #0091
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0092
  LOT #0092
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0093
  LOT #0093
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0094
  LOT #0094
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • 0095
  LOT #0095
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • 0096
  LOT #0096
  เครื่องยนต์
  SCANIA
 • 0097
  LOT #0097
  เครื่องยนต์
  VOLVO
 • 0098
  LOT #0098
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0099
  LOT #0099
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0100
  LOT #0100
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0101
  LOT #0101
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0102
  LOT #0102
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0103
  LOT #0103
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0104
  LOT #0104
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0105
  LOT #0105
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0106
  LOT #0106
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0107
  LOT #0107
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0108
  LOT #0108
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0109
  LOT #0109
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0110
  LOT #0110
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0111
  LOT #0111
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0112
  LOT #0112
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0113
  LOT #0113
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0114
  LOT #0114
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0115
  LOT #0115
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0116
  LOT #0116
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0117
  LOT #0117
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0118
  LOT #0118
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0119
  LOT #0119
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0120
  LOT #0120
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0121
  LOT #0121
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0122
  LOT #0122
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0123
  LOT #0123
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0124
  LOT #0124
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0125
  LOT #0125
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0126
  LOT #0126
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0127
  LOT #0127
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0128
  LOT #0128
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0129
  LOT #0129
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0130
  LOT #0130
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0131
  LOT #0131
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0132
  LOT #0132
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0133
  LOT #0133
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0134
  LOT #0134
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0733
  LOT #0733
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0734
  LOT #0734
  เครื่องยนต์
  NO BRAND