#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763623


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0728
  LOT #0728
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  DYNAPAC
 • 0729
  LOT #0729
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  MIKASA
 • 0730
  LOT #0730
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  MIKASA
 • 0731
  LOT #0731
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  NO BRAND
 • 0732
  LOT #0732
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  NO BRAND
 • 0733
  LOT #0733
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  NO BRAND
 • 0734
  LOT #0734
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  WACKER
 • 0735
  LOT #0735
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  WACKER
 • 0735A
  LOT #0735A
  เครื่องตบดิน แบบเตารีด
  NO BRAND