#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978673


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1494
  LOT #1494
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 1495
  LOT #1495
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 1496
  LOT #1496
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 1497
  LOT #1497
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 1498
  LOT #1498
  เครื่องยนต์เรือ
  JOHNSON
 • 1499
  LOT #1499
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • 1500
  LOT #1500
  เครื่องยนต์เรือ
  NO BRAND
 • 1501
  LOT #1501
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 1502
  LOT #1502
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 1503
  LOT #1503
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 1504
  LOT #1504
  เครื่องยนต์เรือ
  TOHATSU
 • 1506
  LOT #1506
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1507
  LOT #1507
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1508
  LOT #1508
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1509
  LOT #1509
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1510
  LOT #1510
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1511
  LOT #1511
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1512
  LOT #1512
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1513
  LOT #1513
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA