lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0914 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 17 มกราคม 2563 ( กม.35 )

รถกระเช้า
รถกระเช้า
GENIE
Z45
001276
รถกระเช้า ขากรรไกร

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 324
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
ระบบ
   ระบบ ระบบเครื่องยนต์
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ดี
   ยกได้สูง โปรดระบุ N/A
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0885
  LOT #0885
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 0886
  LOT #0886
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 0887
  LOT #0887
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 0888
  LOT #0888
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 0889
  LOT #0889
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0890
  LOT #0890
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0891
  LOT #0891
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0892
  LOT #0892
  รถกระเช้า
  TADANO
 • 0893
  LOT #0893
  รถกระเช้า
  TADANO
 • 0894
  LOT #0894
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0895
  LOT #0895
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0896
  LOT #0896
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0897
  LOT #0897
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0898
  LOT #0898
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 0899
  LOT #0899
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 0900
  LOT #0900
  รถกระเช้า
  JLG
 • 0901
  LOT #0901
  รถกระเช้า
  JLG
 • 0902
  LOT #0902
  รถกระเช้า
  JLG
 • 0903
  LOT #0903
  รถกระเช้า
  SKYJACK
 • 0904
  LOT #0904
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0905
  LOT #0905
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0906
  LOT #0906
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0907
  LOT #0907
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0908
  LOT #0908
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0909
  LOT #0909
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0910
  LOT #0910
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0911
  LOT #0911
  รถกระเช้า
  TOYOTA
 • 0912
  LOT #0912
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 0913
  LOT #0913
  รถกระเช้า
  GENIE