lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1995 ครั้งที่ #F188 วันที่ประมูล 22 พฤศจิกายน 2563 ( กม.35 )

รถกระเช้า
รถกระเช้า
JLG
4394RT
0200186805
D2011L03-10640398
รถกระเช้า แบบขากรรไกรไฟฟ้า 43ฟุต(13เมตร)

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 118


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
ระบบ
   ระบบ ระบบเครื่องยนต์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ดี
   ยกได้สูง โปรดระบุ 13 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1975
  LOT #1975
  รถกระเช้า
  S-MACH
 • 1976
  LOT #1976
  รถกระเช้า
  SMAC
 • 1977
  LOT #1977
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1978
  LOT #1978
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1979
  LOT #1979
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1980
  LOT #1980
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1981
  LOT #1981
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1982
  LOT #1982
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1983
  LOT #1983
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1984
  LOT #1984
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1985
  LOT #1985
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1986
  LOT #1986
  รถกระเช้า
  HANIX
 • 1987
  LOT #1987
  รถกระเช้า
  HANIX
 • 1987A
  LOT #1987A
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1987B
  LOT #1987B
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1988
  LOT #1988
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1989
  LOT #1989
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1990
  LOT #1990
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1991
  LOT #1991
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1992
  LOT #1992
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1993
  LOT #1993
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1994
  LOT #1994
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1996
  LOT #1996
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1997
  LOT #1997
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1998
  LOT #1998
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1999
  LOT #1999
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2000
  LOT #2000
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2001
  LOT #2001
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2002
  LOT #2002
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2003
  LOT #2003
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2004
  LOT #2004
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 2005
  LOT #2005
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 2006
  LOT #2006
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2007
  LOT #2007
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2008
  LOT #2008
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2009
  LOT #2009
  รถกระเช้า
  JLG
 • 2010
  LOT #2010
  รถกระเช้า
  JLG