lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0680 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : สันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา / เครื่องยนต์เรือ

ยี่ห้อ : YAMAHA

รุ่น : 69H

S/NO : ***

E/NO : 69H-4375

C/NO :

เครื่องยนต์เรือ

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 130
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0667
  LOT #F0667
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • F0668
  LOT #F0668
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • F0669
  LOT #F0669
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • F0670
  LOT #F0670
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0671
  LOT #F0671
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0672
  LOT #F0672
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0673
  LOT #F0673
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0674
  LOT #F0674
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0675
  LOT #F0675
  เครื่องยนต์เรือ
  NIIGATA
 • F0676
  LOT #F0676
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0677
  LOT #F0677
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0678
  LOT #F0678
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • F0679
  LOT #F0679
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0681
  LOT #F0681
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • F0682
  LOT #F0682
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • F0683
  LOT #F0683
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • F0684
  LOT #F0684
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • F0685
  LOT #F0685
  เครื่องยนต์เรือ
  NISSAN
 • F0686
  LOT #F0686
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • F0687
  LOT #F0687
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA