#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152025


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0264
  LOT #0264
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0265
  LOT #0265
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0266
  LOT #0266
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0267
  LOT #0267
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0268
  LOT #0268
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0269
  LOT #0269
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0271
  LOT #0271
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KANGLIM
 • 0272
  LOT #0272
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KATO
 • 0273
  LOT #0273
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0274
  LOT #0274
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0275
  LOT #0275
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0276
  LOT #0276
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC PAL
 • 0277
  LOT #0277
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  PALFINGER
 • 0278
  LOT #0278
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN
 • 0279
  LOT #0279
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN
 • 0280
  LOT #0280
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0281
  LOT #0281
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0282
  LOT #0282
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0283
  LOT #0283
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN