#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6076749


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0302
  LOT #0302
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0303
  LOT #0303
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0304
  LOT #0304
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0305
  LOT #0305
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0305A
  LOT #0305A
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0306
  LOT #0306
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNICPAL
 • 0307
  LOT #0307
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MAEDA
 • 0308
  LOT #0308
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  PALFINGER
 • 0309
  LOT #0309
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0310
  LOT #0310
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0311
  LOT #0311
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0312
  LOT #0312
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0313
  LOT #0313
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0314
  LOT #0314
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0314A
  LOT #0314A
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0315
  LOT #0315
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0316
  LOT #0316
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0317
  LOT #0317
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0318
  LOT #0318
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0319
  LOT #0319
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0320A
  LOT #0320A
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0320B
  LOT #0320B
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN