lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1083 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 18 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
เครื่องพรวนดิน
KOBASHI
PC200-BP,PS268
34371048,38382343
โรตารี่ 2 ตัว

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 87


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1081
  LOT #1081
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1082
  LOT #1082
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1084
  LOT #1084
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1085
  LOT #1085
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • 1086
  LOT #1086
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1087
  LOT #1087
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1088
  LOT #1088
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1089
  LOT #1089
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • 1090
  LOT #1090
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1091
  LOT #1091
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1092
  LOT #1092
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1093
  LOT #1093
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1094
  LOT #1094
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1095
  LOT #1095
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1096
  LOT #1096
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1097
  LOT #1097
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1098
  LOT #1098
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1099
  LOT #1099
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1100
  LOT #1100
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1101
  LOT #1101
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1102
  LOT #1102
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1103
  LOT #1103
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1113
  LOT #1113
  เครื่องพรวนดิน
  KOBASHI