lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0448 ครั้งที่ #195 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.32 )

ประเภท : โรงงาน / ปั๊มลม

ยี่ห้อ : ASHITA

รุ่น : W3090-500

S/NO : E801901-017

E/NO :

C/NO :

เครื่องปั๊มลม *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 126
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0434
  LOT #0434
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0435
  LOT #0435
  ปั๊มลม
  MAX
 • 0436
  LOT #0436
  ปั๊มลม
  NON
 • 0437
  LOT #0437
  ปั๊มลม
  MZB
 • 0438
  LOT #0438
  ปั๊มลม
  AIRCOM
 • 0439
  LOT #0439
  ปั๊มลม
  AIRCOM
 • 0440
  LOT #0440
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0441
  LOT #0441
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0442
  LOT #0442
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0443
  LOT #0443
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0444
  LOT #0444
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0445
  LOT #0445
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0446
  LOT #0446
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0447
  LOT #0447
  ปั๊มลม
  TNC