#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515433


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0219
  LOT #0219
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  DONGHAE
 • 0220
  LOT #0220
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  DONGHAE
 • 0221
  LOT #0221
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0222
  LOT #0222
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0223
  LOT #0223
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  PALFINGER
 • 0224
  LOT #0224
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • 0225
  LOT #0225
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • 0226
  LOT #0226
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0227
  LOT #0227
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0228
  LOT #0228
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0229
  LOT #0229
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0230
  LOT #0230
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • 0231
  LOT #0231
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0233
  LOT #0233
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC