lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1272 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 19 กันยายน 2563 ( กม.35 )

รถกระเช้า
รถกระเช้า
TADANO
AC-45
ZD-0463
รถกระเช้าไฟฟ้าแบบขากรรไกร สูง 4 เมตร รับน้ำหนัก200กิโลกรัม ปี1994

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 79


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
ระบบ
   ระบบ ระบบไฟฟ้า
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า พอใช้
   ยกได้สูง โปรดระบุ 4 ม.
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหาขายตามสภาพ จอดโชว์การทำงานแบตเตอรี่เสื่อม-ระบบต่างๆทำงานได้ปกติ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1267
  LOT #1267
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1273
  LOT #1273
  รถกระเช้า
  TADANO
 • 1274
  LOT #1274
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1275
  LOT #1275
  รถกระเช้า
  AICHI
 • 1276
  LOT #1276
  รถกระเช้า
  AICHI
 • 1277
  LOT #1277
  รถกระเช้า
  AICHI
 • 1278
  LOT #1278
  รถกระเช้า
  AICHI
 • 1279
  LOT #1279
  รถกระเช้า
  DENYO